Gå direkt till innehåll
Kyrkogårdsförvaltningen har svårt med kostnadskontroll. Låt Parken Levas granskning visar att  budgeten för första etappen på Järva sprack med över 50 miljoner kronor bara fyra månader efter fullmäktiges beslut.
Kyrkogårdsförvaltningen har svårt med kostnadskontroll. Låt Parken Levas granskning visar att budgeten för första etappen på Järva sprack med över 50 miljoner kronor bara fyra månader efter fullmäktiges beslut.

Pressmeddelande -

​Nya fakta visar rekordsnabbt budgethaveri för begravningsplatsen

När genomförandebeslutet för första etappen av Järva begravningsplats togs 28 januari 2019 fick Kyrkogårdsförvaltningen en sträng förmaning från Stadsledningskontoret. Projektet hade fördyrats med 50 procent på två år, och så kunde det inte få fortsätta. Budgeten som nu godkändes av fullmäktige måste hållas. Men bara fyra månader senare spräcktes den med över 50 miljoner kronor.

Nätverket Låt Parken Leva har tidigare avslöjat hur en höjning av begravningsplatsens investeringbudget med 56,3 miljoner smögs in i en bilaga till finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad som presenterades i oktober 2019.

Finansroteln i Stadshuset har senare medgivit att begravningsplatsens budget har ”justerats” med detta belopp, medan ansvariga borgarrådet Dennis Wedin fortfarande förnekar att en höjning skett. ”Projektet har en beslutad budget, och det är den som gäller” skriver hans sekreterare i ett mejlsvar.

Men nu kan Låt Parken Leva lägga fram bevis för att budgeten uppdaterades mycket tidigare än så. Fakturor från projektkonsulten Hifab redovisar många timmar för ”arbete med uppdaterad budget på grund av nya uppgifter om totalmängder” redan i början av juni 2019.

– Det har aldrig hänt att budgeten för ett genomförandebeslut spruckit så snabbt, och dessutom i ett projekt som inte ens påbörjats. Det måste vara helt unikt och otroligt pinsamt för borgarrådet Wedin som utnämnt sig själv till expert på budgethållning, säger nätverkets talesperson Björn Erdal i en kommentar.

Försvåra insyn

Enligt stadens investeringsregler ska en avvikelse över 15 procent av investeringsbeslutet åter tas upp i kommunfullmäktige som ett reviderat genomförandebeslut. I detta fall var höjningen 17 procent, men finansrotelns sekreterare hävdar i ett mejlsvar till Låt Parken Leva att ingen ny behandling i fullmäktige behövs eftersom de justerade siffrorna fanns med i en tabellbilaga till stadens stora budgetbeslut för 2020.

– Vi upplever att makten trixar för att försvåra insyn. Självklart kände både kyrkogårdsförvaltningen och borgarrådet Wedin till att kostnaderna ökat, ändå blånekar de, konstaterar Björn Erdal uppgivet.

– Detta projekt saknar anständighet och förnuft. Politikerna har bara fått besluta om etapp 1, vars budget redan spruckit. För etapp 2, 3 och 4 finns fortfarande inga kostnadsberäkningar alls. Har det hänt förut i stadens historia att man satt igång ett miljardprojekt utan minsta uppfattning om slutnotan för skattebetalarna? undrar Björn Erdal.

Fakta - budget för etapp 1 av Järva begravningsplats:

Beslutad i kommunfullmäktige 28 januari 2019:
357 miljoner kronor (varav 27 miljoner redan förbrukat när beslutet togs)

Uppdaterad budget, synlig för den som summerar tabellen i bilaga 3 till Budget 2020 för Stockholms stad: 
413,3 miljoner kronor (inklusive 27 miljoner redan förbrukade)

Ämnen

Kategorier

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

När byggprojekten försenas vill kyrkogårdsförvaltningen slippa följa Lagen om offentlig upphandling

Tidplanen sprack – kyrkogårdsförvaltningen förlänger miljonkontrakt på obestämd tid

Trots att avtalet med konsulten Hifab gick ut för en månad sedan har kyrkogårdsförvaltningen inte upphandlat fortsatt projektledning för Järva begravningsplats. Förvaltningen påstår att uppdraget som upphandlades med tidsgränsen 4 år gäller tills projektet är klart. Därmed kan Hifab fortsätta fakturera Stockholms skattebetalare miljonbelopp utan konkurrens eller tidsgräns.

Dennis Wedin (M) yrkar bifall till 330 miljoner för genomförande av begravningsplatsens första etapp (28 januari 2019)

Begravningsplatsens budget sprack igen – steg en miljon i veckan efter fullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2019 att påbörja Järva begravningsplats. Efter tio års planering med ständigt spräckta kalkyler utgick stadshuset från att kyrkogårdsförvaltningen till slut räknat rätt och tagit höjd för kvarvarande risker. För 2600 kistgravar i etapp 1 avsattes 330 miljoner kronor. Men trots det, bara tio månader senare, fick projektet ett diskret tillskott på 56 miljoner.

Dennis Wedin i SVT (27 sept 2019) beordrar skärpning efter att flera byggprojekt fördyrats med 100-tals miljoner:"Först går man fram med ett beslut om en liten summa och sedan växer det och växer ... det är en kulturbrist inom staden"

​Kostnaderna för Järva begravningsplats fortsätter skena

Järva begravningsplats etapp 1 klubbades för 330 miljoner i januari 2019, trots oro för ekonomin. Sedan inriktningsbeslutet två år tidigare hade den beräknade kostnaden ökat med 96 miljoner. Men Stadsledningskontoret litade på de nya kalkylerna. Låt Parken Levas granskning visar dock att kostnaderna fortsätter skena. Första etappen är nu uppe i 386 miljoner – en ökning med 56 miljoner på ett år.

"Pandemin visar att grönområden är viktiga", sa trafikborgarrådet. "Pandemin tvingar oss att prioritera hårt", sa finansborgarrådet. - Alltså satsar staden 100-tals miljoner på att förstöra en populär park i Järva ...

Stadens prioriteringar i coronatider: Gräva upp prisad park i Järva går före vården av världsarvet Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämnden har under många år varit medvetna om det stora upprustningsbehovet för världsarvet Skogskyrkogården. Men när pandemin pressar ekonomin väljer nämnden att skjuta renoveringen flera år framåt. Istället prioriteras första etappen av Järva begravningsplats – ett projekt som förstör Järvas livsmiljö och redan på projekteringsstadiet spräckt alla tids- och kostnadsramar.

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige