Gå direkt till innehåll
Redan innan Järva begravningsplats första etapp är klar börjar lyktstolpar luta hit och dit på grund av den instabila marken.
Redan innan Järva begravningsplats första etapp är klar börjar lyktstolpar luta hit och dit på grund av den instabila marken.

Nyhet -

Järva begravningsplats rör sig

Bygget av Järva begravningsplats pågår, trots att det just nu saknas pengar för att slutföra arbetet. Entreprenören Winges snickare sätter upp staket kring halvprivata begravningsöar i det som tidigare var en allmän park, och intill har flera lyktstolpar börjat luta betänkligt.

– Vi har varnat för detta hela tiden. Marken rör sig. De kommer att behöva justera, byta, laga, räta upp … Det blir aldrig riktigt klart! Driften av begravningsplatsen kommer att kosta galet mycket, precis som bygget gjort, säger Carina Masreliéz Kvarnborg från nätverket Låt Parken Leva som protesterat mot placeringen i tio år.

Det omdiskuterade bygget av Järva begravningsplats har blivit 30 procent dyrare än budget, och kyrkogårdsförvaltningen har därför bett kommunfullmäktige om 108 miljoner kronor extra för att bli klar till höstens planerade invigning.

Det blev dock inget beslut när ärendet kom upp i fullmäktige den 11 mars. Oppositionen fick igenom en återremiss, och stadshusets majoritet hälsar nu att ärendet återkommer någon gång under våren.

Oberoende granskning

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill tillsätta en extern oberoende granskning av projektet ”för att utreda kostnadsutvecklingens orsak och hur dessa kan förhindras framöver”.

Redan nu finns två granskningar av begravningsbygget gjorda. Stadsrevisionen har granskat projektets styrning, och konsulterna PwC har gjort en ”genomlysning” av dess ekonomi på uppdrag av kyrkogårdsnämnden. Båda rapporterna visar på bristfälliga rutiner, otydliga processer, dåliga underlag och prognoser.

– Fullmäktige diskuterade kyrkogårdsförvaltningens bristande styrning, men det är inte den verkliga orsaken till budgethaveriet. Ingen nämnde elefanten i rummet – att de har valt fel plats. Att 84 miljoner kronor gått till ändringar och tillägg beror på usla markförhållanden, säger Carina Masreliéz Kvarnborg.

– Det behövs en granskning av de verkliga orsakerna och en realistisk slutkostnad för etapp 1, inklusive drift och underhåll. Dessutom behövs en kalkyl för resterande begravningsplats, etapp 2. Att ingen politiker ännu begärt det är fullkomligt obegripligt.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige