Gå direkt till innehåll
Under 2021 ska NCC återställa marken de lånat för ett tillfälligt upplag med jord söder om Hästa gård. Ett utmärkt tillfälle att förbereda för en muslimsk begravningsplats, menar nätverket Låt Parken Leva.
Under 2021 ska NCC återställa marken de lånat för ett tillfälligt upplag med jord söder om Hästa gård. Ett utmärkt tillfälle att förbereda för en muslimsk begravningsplats, menar nätverket Låt Parken Leva.

Pressmeddelande -

”Välj snabbspår för muslimsk begravning i Järva”

Nätverket Låt Parken Leva vädjar till staden att släppa prestigen och fokusera på människornas behov. Genom att flytta Järva begravningsplats några hundra meter till plan och ren mark vid Akallalänken kan fler muslimska gravplatser bli klara på kortare tid.

Begravningsprojektet ”Öarna” i Järva skulle varit klart 2015 men ännu har entreprenören NCC inte börjat gräva i den förorenade marken runt Granholmstippen. Mycket talar för fortsatta förseningar och kostnadsökningar om bygget börjar. 

Projektets första etapp innehåller stora problem som inte är lösta i upphandlingen och därför kommer att ge ändrings- och tilläggskostnader. Bland annat måste den utbytta jorden i begravningsområdena skyddas från att åter förorenas av den omgivande tippen. 

Markens brist på stadga är också ett problem – här låg ursprungligen ett träsk och tippen som började byggas upp i mitten på 60-talet kollapsade 1974 och sjunker fortfarande. Stora delar av området består av ett tunt lager tippmassor och sopor på ett tjockt lager av lerig gyttja. Troligen behövs pålning för byggnader, ledningar och huvudväg, men entreprenaden har upphandlats utan dessa åtgärder.

Blir aldrig klar

Den första etappen beräknas ta 4 år att göra klar och kosta 413 miljoner.

Den 15 februari 2021 lämnade kyrkogårdsförvaltningen in en bygglovsansökan för begravningsplatsen, något som borde skett för 1-2 år sedan för att ha varit klart till byggstarten den 11 januari. Denna miss förlänger dagens tidplan med 1-2 år, och det är inte självklart att förvaltningen kan uppfylla alla krav för att få sitt bygglov.

– Hela processen kan förlängas och fördyras med många år och hundratals miljoner eftersom de olösta problemen är så omfattande, säger byggkonsulten Mats Strömgren som bistår Låt Parken Leva med sakkunskap i byggfrågor.

När nätverket Låt Parken Leva 2020 gick igenom kyrkogårdsförvaltningens investeringsprojekt de senaste tio åren visade det sig att alla – även små projekt – drabbats av stora förseningar. Men Järva begravningsplats sticker dock ut som det största, och mest komplexa projekt förvaltningen gett sig in på, och vars kostnader också ökat mest.

– Men projektet dras också med enorma mänskliga kostnader, säger Björn Erdal från nätverket Låt Parken Leva. Det är en älskad plats som förstörs i en utdragen misshandel, och det är samtidigt en efterlängtad begravningsplats som aldrig bli klar.

– Många muslimer i Järva har väntat länge på en begravningsplats, säger Sundos Khadim från Låt Parken Leva. Nu måste staden prioritera en värdig, fridfull och tillgänglig plats för de avlidna och deras anhöriga. Sluta experimentera med en begravningsplats i tippmassor, och sluta marknadsföra den som ett rekreationsområde!

Muslimska gravar störst behov

Låt Parken Levas förslag till begravningsplats, ”Fred”, ligger på plan och ren mark i utkanten av kulturreservatet, mellan Järva DiscGolfPark, Hästa gård och Akallalänken. Där har NCC fram till 2021 haft ett tillfälligt upplag av rena jordmassor som ska återanvändas i bygget av Förbifarten.

När NCC ska börja återställa fältet under 2021 blir det ett perfekt tillfälle att förbereda en begravningsplats, menar Låt Parken Leva.

– Vi föreslår att hela första etappen av Fred blir muslimska gravplatser eftersom det är största behovet. Då skulle Järva på kort tid få mer än 3000 muslimska kistgravar, jämfört med första etappen av ”Öarna” som inte ger mer än 1700 muslimska gravar, säger Sundos Khadim.

– Nu behövs kloka politiker och en omedelbar utredning. Vi vill se ett plansamråd våren 2022 för att möjliggöra byggstart 2023, och en första gravsättning senast 2025, säger Björn Erdal.

.

Se bifogad bild:

FRED vs ÖARNA

Jämförelse mellan två olika alternativ för en begravningsplats med 9000 kistgravar i Järva. 

  • Kyrkogårdsförvaltningens förslag ÖARNA på Järva DiscGolfPark tar stor plats och kräver flera kilometer bilvägar och p-platser i kulturreservatet. ÖARNA kommer att ta lång tid och bli rekorddyr att bygga eftersom marken är en instabil och förorenad tipp anlagd på träskmark.
  • ÖARNAs första etapp ska ge 2600 kistgravar varav cirka 1700 är muslimska. 
  • Låt Parken Levas förslag FRED ligger samlat på plan och ren mark mellan Järva DiscGolfPark, Hästa gård och Akallalänken. Inga nya bilvägar behöver byggas. 
  • Första etappen av FRED (gula streck) kan byggas snabbt för minst 3000 gravar. Låt Parken Leva föreslår att hela etappen utom ceremonibyggnad och minneslund reserveras för muslimska gravar som är det största behovet.
  • Inom några år kan begravningsplatsen FRED utökas med ytterligare 6000 kistgravplatser för alla trosinriktningar (inklusive muslimer) enligt ett av två olika alternativ (orange streck).

.

Se bifogat dokument:

Ny skrift: "Gravplats betyder förankring"

För muslimer och andra minoriteter blir gravplatserna markörer för att gruppen slagit rot i landet, skriver islamforskaren Simon Sorgenfrei I den nyutkomna skriften Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier (Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, februari 2021). 

"Gravarna blir till ankarplatser som binder inte bara den döde, utan även kommande generationer till det nya landet. För många migranter bidrar gravarna till att skapa en känsla av tillhörighet samtidigt med den egna minoritetsgruppen och med det nya landet. Det är hit efterlevande ska gå för att vårda de dödas gravar, snarare än i det gamla hemlandet."

Skriften ger exempel på den rika mångfald svensk islam kan uppvisa. Även en rent muslimsk begravningsplats i Järva har förutsättningar att bli mångkulturell.


.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige