Gå direkt till innehåll
Tillsammans med Livsmedelsföretagen och svenska livsmedelsproducenter träffade Peter Kullgren japanska ministrar och besökte Asiens största livsmedelsmässa Foodex
Tillsammans med Livsmedelsföretagen och svenska livsmedelsproducenter träffade Peter Kullgren japanska ministrar och besökte Asiens största livsmedelsmässa Foodex

Nyhet -

”Fler svenska företag borde ta möjligheten på exportmarknaden”

Landsbygdsminister Peter Kullgren är nyss hemkommen från Japan. Tillsammans med Livsmedelsföretagen och svenska livsmedelsproducenter har han träffat japanska ministrar, besökt Asiens största livsmedelsmässa Foodex och marknadsfört Sveriges fantastiska utbud av mat och dryck. Vi fick en snabb intervju med ministern om resan och hans kommande arbete.

Peter, du kom precis hem från Foodex-mässan i Tokyo, dina intryck från resan och mässan?

”Det var ett intensivt program med bland annat japanska ministermöten och deltagande på mässan samt i den svenska samlingsmontern. Jag lämnade Japan överväldigad över hur bra mottagande de svenska företagen fick och den potential det finns att fortsatt arbeta strategiskt med att lyfta svensk livsmedelsexport. Den japanska marknaden är både intressant och dynamisk. Det finns en stor potential för svenska livsmedelsföretag på den japanska marknaden och jag hoppas att svenska livsmedelsföretag tar vara på möjligheten som frihandelsavtalet EPA ger.”

Hur upplevde du intresset för svensk mat och dryck från japanerna och deltagarna på Foodex?

”Jag upplevde intresset som stort från japansk sida, både på mässan och i de bilaterala möten som jag hade med japanska ministrar och företag. Även japansk media visade ett stort intresse för svensk mat och vad vi har att erbjuda.”

I din delegation ingick svenska livsmedelsföretag. Vad tar du med dig från dina möten och samtal med dem?

”För mig var det intressant att höra företagens förväntningar på den japanska marknaden och vilka möjligheter och utmaningar som de förväntades möta. I samtalen med de svenska företagen var man nöjd med deltagandet och det fanns en tydlig framtidstro för att lyckas i Japan, vilket var väldigt roligt att höra.”

Peter Kullgren på Foodex i Tokyo. Foto: Diana Ayoub/RK

Har du redan nu några tankar om hur du vill utveckla den svenska satsningen på livsmedelsexport?

”Det finns en plan för vad jag och regeringen vill åstadkomma under mandatperioden, och självklart ligger stort fokus på en uppdaterad Livsmedelsstrategi. Att fortsätta satsningen på livsmedelsexport och få fler företag att ta del av verktygen som finns för att nå utlandsmarknader är en viktig del i det arbetet. Men också att tillsammans med näringslivet identifiera vad som behövs för att ta nästa steg. Fler svenska företag borde ta möjligheten på exportmarknaden. Här har vi ett delat ansvar att kommunicera de aktiviteter som pågår och som i fallet Japan kommunicera möjligheterna som frihandelsavtalet med EU skapar.”

Alla länder vill ju lyfta fram sina livsmedel som bäst i världen. Vad utmärker svenska livsmedel enligt dig?

”Sverige ligger i världsklass när det kommer till livsmedelssäkerhet, höga miljö- och hållbarhetskrav och låg användning av antibiotika. Där är vi unika. Livsmedelssäkerhet är något som är viktigt i Japan. Landet har strikta regler för livsmedelsproduktion och livsmedelsstandarder, något jag tror passar våra svenska livsmedelsproducenter väl. I Japan finns det dessutom en sofistikerad efterfrågan på produkter av hög kvalitet. Det är just med hög kvalitet och premiumprodukter som svenska livsmedelsproducenter konkurrerar, så det passar oss.”

Har du några fler exportresor inplanerade det kommande året?

”Min ambition är att stötta satsningen på livsmedelsexport och jag utesluter inte att det kommer att bli fler främjanderesor framöver.”

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.