Gå direkt till innehåll
Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen
Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen

Nyhet -

Livsmedelsföretagens kommentar till utredningen om ny livsmedelsberedskap

I betänkandet, SOU En ny livsmedelsberedskap, tar Sverige ytterligare steg för att stärka nationens livsmedelsberedskap. Livsmedelsföretagens näringspolitiske expert Patrik Strömer, som ingått i utredningens expertgrupp, understryker att en uppdaterad livsmedelsstrategi behövs för att göra matproduktion i Sverige mer kostnadseffektiv och enklare, med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara.

PATRIK STRÖMER:

Torsdag 1 februari presenterade landsbygdsminister Peter Kullgren och regeringens särskilda utredare Ingrid Petersson sitt betänkande om en ny livsmedelsberedskap. Utredningen innebär ytterligare steg i att förstärka den svenska livsmedelsberedskapen. Grunden för att alla människor i Sverige ska ha tillgång till säker och näringsrik mat och dryck, även under svåra förhållanden, är givetvis att det finns konkurrenskraftiga och lönsamma företag under normala omständigheter, vilket utredningen understryker. Sverige är också en del av EU:s inre marknad, där flödena fungerade väl under pandemin. Det vore alltså ett misstag att stänga in sig inom Sveriges gränser och underskatta företagandets och handelns betydelse.

Ökat ansvar för kommuner och regioner kommer endast att realiseras genom samarbete mellan dem och företag. Skarpa upphandlingar och påskrivna avtal är vad som krävs för att företag ska kunna leverera det som behövs och veta när det kan vara dags att ställa om. Möjligheten för myndigheter att upphandla omsättningslager för vissa kritiska insatsvaror öppnar för fler handlingsalternativ.

I grund och botten bekräftar utredningen att konkurrenskraftiga och lönsamma företag utgör grunden för livsmedelsberedskap. Erfarenheterna från pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina visar att företag snabbt kan anpassa sig när omständigheterna förändras. Vad som nu behövs är en uppdaterad livsmedelsstrategi som gör det billigare och enklare att producera mat i Sverige. Livsmedel har potential att bli en betydande svensk exportvara, men det kräver att både politiken och företagen ser bortom nationella gränser. Få företag har blivit stora enbart genom att leverera till den svenska marknaden, och ökad produktion ger större handlingsutrymme.

Betänkandet går nu ut på remiss, och under denna period finns det ingen anledning att avvakta med planering och övning av olika möjliga scenarier. Genom att agera proaktivt i kris skapas ett mer motståndskraftigt samhälle, med målet att bevara ett fritt samhälle som erbjuder invånarna de bästa möjligheterna och den bästa maten!

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.