Gå direkt till innehåll
Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen"). Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.
Förtroendevalda från kommunerna och regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ("70-gruppen"). Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: 70 politiker presenterar ställningstaganden för regionens transporter

70 politiker i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samlas på World Trade Center den 9 februari för att presentera gemensamma ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Arbetet har samlat ledande politiker från kommuner och regioner från de olika riksdagspartierna i Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Tid: Fredag den 9 februari 2024 kl 09.30-12.30. Kaffe från kl 09.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm (lokal: Manhattan)
Möjlighet att intervjua talare och förtroendevalda under dagen.
Presskontakt: Johan Hjelm, Mälardalsrådet. Tel. 070-780 28 10

Gemensamma ställningstaganden
Under året har politiker från sju län, med stöd av tjänstepersoner, arbetat i tre temagrupper för att i sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Ställningstagandena och temagruppernas rapporter presenteras den 9 februari. De övergripande ställningstagandena i punktform:

Storregional kollektivtrafik

 • Använd trafiksystemet mer effektivt
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska stärkas och utvecklas med utgångspunkt i resenärens behov och förutsättningar
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska vara långsiktigt robust och redundant
 • Kollektivtrafiksystemet i Stockholm-Mälarregionen ska utvecklas för att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning och därmed stärka regionens konkurrenskraft, tillväxt och utveckling
 • Arlanda är ett nationellt intresse för näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft och ska vara Nordens ledande flygplats
 • Det ska finnas god internationell tillgänglighet via en miljömässigt hållbar sjöfart
 • Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen måste förbättras


Godstransporter

 • Öka järnvägskapaciteten
 • Effektivisera befintliga transportsystem
 • Framtidssäkra transportsystemet och ställ om till hållbara godstransporter
 • Godset ska komma fram i tid även under störning


Återkommande politiskt arbete

Mälardalsrådet leder ett återkommande politiskt arbete med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transporter. Arbetet 2023-2024 har omfattat 70 politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland). Tillsammans för man fram till staten vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och som leder till störst nytta. Samtliga av riksdagens partier är representerade i arbetet. Arbetet leds av Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och ordförande, Monica Johansson (S), Region Sörmland och vice ordförande samt Jens Sjöström (S), Region Stockholm och vice ordförande.

Tre temagrupper
Arbetet i de tre temagrupperna har letts av:
Anton Fendert (MP), Region Stockholm, ordförande och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland, vice ordförande
Godstransporter. Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande och Christoffer Öqvist (M), Region Sörmland, vice ordförande
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Andreas Svahn (S), Region Örebro län, ordförande och Cecilia Linder (M), Region Uppsala län, vice ordförande

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Kontakter

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm