Gå direkt till innehåll
Premiärtåget i Stockholm Norvik Hamn. Foto: Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar.
Premiärtåget i Stockholm Norvik Hamn. Foto: Per-Erik Adamsson/Stockholms Hamnar.

Pressmeddelande -

Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så kallade vitboken, nu diskuteras i EU. För att nå klimatmålen behövs gemensamma lösningar, ny teknik och ett helhetsperspektiv där flaskhalsar byggs bort i de europeiska transportstråken.

- Prioriteringarna i EU-kommissionens vitbok överensstämmer i hög utsträckning med prioriteringarna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete och uppdaterad Systemanalys 2020. Minskad rörlighet är inte ett alternativ om konkurrenskraften i unionen ska upprätthållas. Framåt krävs åtgärder för att nå klimatmålen inom teknik samt välavvägd lagstiftning och planering för att prioriteringarna ska rimma med verklighetens utmaningar, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Investeringar i transportinfrastruktur på EU-nivå är värdefulla för en hållbar utveckling och för att stärka konkurrenskraften i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Mälardalsrådet vill understryka vikten av att Stockholm och Örebro (Hallsberg) fortsätter vara noder i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet omfattas av TEN-T:s stomnät, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet.

Sammanfattning av samrådssvaret
• Prioriteringarna i EU-kommissionens vitbok överensstämmer i hög utsträckning med prioriteringarna i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete och den gemensamma systemanalysen.
• Tillförlitliga, effektiva och hållbara transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges och anslutande europeiska regioners konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ om konkurrenskraften i unionen ska upprätthållas.
• Transportinfrastrukturen måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell och europeisk nivå. Att rätt prioriteringar görs inom transportinfrastrukturen är en förutsättning för att nå klimatmålen inom Parisavtalet och detta måste genomsyra arbetet.
• För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik, lagstiftning och planering, men också ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle.
• Investeringar i transportinfrastruktur på EU-nivå är värdefulla för en hållbar utveckling och för att stärka konkurrenskraften i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa.
• Mälardalsrådet vill understryka vikten av att Stockholm och Örebro (Hallsberg) fortsätter vara noder i ScanMed-korridoren och att samtliga län i En Bättre Sits-samarbetet omfattas av TEN-T:s stomnät. Stockholms nya hamn Norvik måste inkluderas i korridoren.
• En förlängning av ScanMed-korridoren i nord-sydlig riktning och i västlig riktning mot Oslo, skulle medföra värden till regionen och tydliggöra Örebro, respektive Stockholm, som noder i den europeiska handelskontexten.
• Östersjöområdet har en växande betydelse för Stockholm-Mälarregionens internationella utbyte. Isbrytningen är en förutsättning för de gränsöverskridande förbindelserna mellan Sverige och vidare in i Balticum.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Presskontakt

Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Processledare regional utveckling Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10
Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Generalsekreterare 0705 48 13 02

Relaterat material

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm