Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Blå fisk” ska öka kännedomen om hållbart fiske

Nästan var tredje konsument känner till MSC:s miljömärke för hållbart fiske i Sverige. Många fiskare och företag väljer att bli MSC certifierade och de blir allt fler. Därför väljer MSC, Marine Stewardship Council, att med stöd av PostkodLotteriet lansera en kampanj som går under namnet Blå fisk, vars syfte är att ytterligare öka kännedomen om MSC:s miljömärke. När det gäller kännedom så har MSC en bit kvar upp till märken som KRAV och Fair-Trade.

- ”Vi vet att det är många som bryr sig om fiskens tillstånd i haven men också att det inte är lätt att veta vilken fisk man kan äta med gott samvete. Vi på MSC vill därför att så många som möjligt blir uppmärksammade på att det finns en certifiering som garanterar att fisken enbart kommer från hållbara bestånd, att den är spårbar och att valet är enkelt”, säger Minna Epps, verksamhetschef, MSC östersjöområdet.

Det första steget i kampanjen är en utomhuskampanj i Stockholms city och lokaltrafik där fyra affischer med budskap från Atlanten, Stilla Havet och Östersjön. Det andra steget är en kampanj på Facebook där MSC står bakom sidan www.facebook.com/blafisk.

- ”PostkodLotteriets Project Oceans är ett internationellt initiativ för att förbättra situationen i världens hav. MSC:s arbete med att certifiera fiske och öka medvetenheten om hållbart fiske är en mycket viktig del av projektet”, säger Helena Thybell, General Manager på Svenska PostkodStiftelsen.

Många känner inte till att:

 • Två kommuner i Sverige, Linköping och Norrköping har MSC-certifierat alla sina skolmatsalar.
 • McDonalds över 7000 restauranger runt om i Europa är MSC certifierade och i Norden serverar de endast MSC-certifierad torsk från Östersjön i sina fiskburgare.
 • Hela Abbas sill sortiment kommer från MSC certifierade källor. Findus har som målsättning att ha hela sitt vildfångade fisk- och skaldjurs sortiment MSC certifierat före 2012 slut.
 • Sverige är MSC:s tredje snabbaste växande marknad
 • Sju procent av världens kommersiella fiske är MSC certifierat (59 stycken olika arter)
 • MSC:s certifieringsprogram har bidragit till minskade volymer av bifångster av småfisk, däggdjur och sjöfåglar.
 • MSC-programmet har minskat utkast dvs. icke-önskvärd fisk som slängs överbord. MSC:s certifieringsprogram har lett till att fler marina skyddade områden har skapats.

Om Svenska PostkodLotteriet
Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna tillsammans med sina grannar. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet. Svenska PostkodLotteriet grundades 2005 och Lotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Hela vinsten doneras till ideella ändamål, via de 40 organisationer som Svenska PostkodLotteriet stödjer. Sedan starten i Sverige har Lotteriet delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella sektorn

Om Project Oceans
PostkodLotteriets Project Oceans är ett internationellt projekt för världens hav där PostkodLotteriet skänker 7 miljoner Euro till projekt som fokuserar på de utmaningar haven möter och hur man kan tackla dem. Greenpeace, WWF och Marine Stewardship Council (MSC) får stöd av projektet. PostkodLotteriets Project Oceans har också som mål att öka medvetenheten om havens situation. www.projectoceans.se 

Ämnen

Taggar


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

 • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
 • Baserad på vetenskapliga bevis
 • Insyn i processen
 • En tredjepartsverifiering
 • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 147 av dessa är certifierade och 126 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring fem miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 10 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Det redan certifierade fisket fångar varje år nära fyra miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan sju procent av den totala viltfångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 14 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

Kim Rydeheim

Presskontakt Kommunikationschef Skandinavien och Baltic Sea 0703978847

Relaterat material