Gå direkt till innehåll
Linköpings skolbarn äter fisken hållbar

Pressmeddelande -

Linköpings skolbarn äter fisken hållbar

Kost & Restaurang, som är den kommunala utföraren i Linköping kommun, har MSC-certifierat alla sina 52 skolkök och blev därmed den största kommunen i Sverige att använda MSCs miljömärkning på matsedeln för att visa att fisken kommer från certifierat hållbara bestånd.  

- Vi vill ligga i framkant då det gäller olika miljöfrågor och genom detta projekt kan vi aktivt stödja ett hållbart fiske. Eftersom vi köper in stora volymer fisk varje år så gör vårt ställningstagande skillnad, säger Eva-Lott Blixt, kostekonom på Kost & Restaurang.

Linköping blir tillsammans med Norrköping, som tidigare certifierat 47 skolkök, en stark förebild för andra skolor och kommuner runt om i landet när det gäller hållbara inköp av fisk.  

Certifieringen innebär att kommunen genomgår en årlig revision av att skolmatsverksamheten bedrivs enligt MSCs regler för spårbarhet. Köken kommer då regelbundet att kontrolleras så att MSC har koll på exakt varifrån fisken kommer ifrån samt att den inte förväxlas med icke-certifierad fisk. Kontrollerna utförs av både intern personal men även av utomstående kontrollanter genom stickprov. 

Genom certifieringen blir Linköping kommun engagerad i MSC:s skolprojekt Fish and Kids där skolorna får tillgång till lärarmaterial framtaget av MSC samt temadagar för att lära eleverna om hållbart fiske och tillstånden för fisken runt om i världen. I Storbritannien är Fish and Kids en succé med över 4000 MSC-certifierade skolor.  

 - Det är bara att gratulera! Vi gläder oss åt att Linköping tagit steget att certifiera sin skolmatsverksamhet. Nu kan de inte bara använda MSC:s miljömärkning på sin skolmatsedel för att påvisa att de gör ansvarsfulla inköp utan även aktivt förmedla tydlig information om MSC och hållbart fiske till elever såsom till lärare genom MSC:s utbildningsmaterial. Vi hoppas att fler kommuner kommer att välja att stödja hållbart fiske, säger Susanna Blomqvist, marknadschef för MSC i östersjöområdet.

Om Kost & Restaurang
Kost & Restaurang är en del av Leanlink, den förvaltning som samlar den konkurrensutsatta verksamheten i Linköpings Kommun. Kost & Restaurang lagar och serverar dagligen ca 24 000 portioner till 52 skolrestauranger.

 

Ämnen

Taggar


Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur. MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handleskedjan som ligger i grunden för tredjepartsgranskningar av fisken. Granskningarna utförs av oberoende MSC-ackrediterade certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske. MSC har ett kontor i Stockholm och bedriver nu ett Östersjöprogram som samfinansieras av Stiftelsen Baltic Sea 2020 och Svenska PostkodLotteriet.

Läs mer: www.msc.org/se

MSC:s miljöstandard för långsiktigt hållbart fiske- Fullt förenlig med med FAO:s riktlinjer för miljömärkning av vildfångad fisk:

  • Ett frivilligt program som är icke-diskriminerande
  • Baserad på vetenskapliga bevis
  • Insyn i processen
  • En tredjepartsverifiering
  • Certifiering av leveranskedjan

Totalt finns det mer än 270 fisken involverade i MSC-programmet. 147 av dessa är certifierade och 126 befinner sig någonstans i granskningsprocessen. Ytterligare 40-50 fisken ingår i konfidentiella förundersökningar. Tillsammans uppgår redan certifierade fångster, eller sådana under granskning, till omkring fem miljoner ton fisk och skaldjur. Detta motsvarar runt 10 procent av det globala fångstbehovet för mänsklig konsumtion. Det redan certifierade fisket fångar varje år nära fyra miljoner ton fisk och skaldjur – eller nästan sju procent av den totala viltfångsten för direkt mänsklig konsumtion. På internationell nivå är mer än 14 000 fisk- och skaldjursprodukter, som kan härledas från ett hållbart fiske, märkta med MSC:s miljömärkning.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Verksamhetschef för östersjöområdet +46 (0)707 333 806