Gå direkt till innehåll
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting

Pressmeddelande -

​MP: Dags att göra cykel till en del av kollektivtrafikresan

Miljöpartiet vill öka möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken om de vinner valet i höst. I en motion i landstingsfullmäktige föreslår partiet att ett försök med att ta med cykel på Roslagsbanan och övriga lokalbanor genomförs samt att försöket från 2009-10 om att ta med cykel på landsvägsbussar upprepas.

- Det har skett en stor utveckling av cyklandet på bara de senaste åren och vi är övertygade om att det finns ett stort intresse bland resenärerna för att kunna kombinera kollektivtrafik och cykel under sin resa. Det är en smart satsning på både klimat och hälsa, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Miljöpartiet vision är att fler ska välja att ta kollektivtrafiken och kombinera med cykel istället för att välja bilen. En slutsats från försöket med cykel i busstrafiken från 2009-2010 var att cykeltransport på buss framförallt efterfrågas av dem där transporten till kollektivtrafiken hemifrån och från kollektivtrafiken till slutmålet utgör en stor del av restiden eller där bra alternativ saknas.

- Vi vet idag att många som reser med kollektivtrafiken även önskar kunna ha med sin cykel för att fortsätta sin resa till ett slutmål som antingen inte ligger inom gångavstånd från en kollektivtrafikanslutning eller där cykel skulle vara ett mycket snabbare alternativ, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

På Roslagsbanan och lokalbanorna skulle det idag vara möjligt att medföra cykel under förutsättning att system kan inrättas där det tydligt markeras att barnvagnar och eventuella rullstolar har företräde. På Roslagsbanan kommer dessutom SL inom kort ta i drift nya vagnar som i större utsträckning än idag skulle möjliggöra för passagerare att medföra cyklar.

- Vi ser att det finns goda möjligheter för resenärerna att ta med cykeln på Roslagsbanan och lokalbanor. Det är inga konstigheter i spårtrafiken utomlands och med tydliga regler kan det funka smidigt även här. Det handlar om att hänga med i utvecklingen och möta resenärernas efterfrågan, Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Bakgrund:

SL har under somrarna 2009 och 2010 genomfört försök med att låta passagerare att ta med cykel i busstrafiken. Under 2009 ingick fem busslinjer i försöket, och under 2010 utökades omfattningen till 37 busslinjer i olika delar av länet. Den vanliga lösningen var att cykelställ monterades baktill på bussarna. Även ett nytt koncept med en särskild cykelbuss på en ny linje 433C testades. Intresset var då svalt varför det inte ansågs motiverat att permanenta försöket. Mycket har dock hänt med cyklandet på den senaste tiden. Cykeltrafiken har generellt ökat och utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har ökat med nästan 50 procent i Stockholms län sedan 2015. Målet i den regionala cykelplanen är att cykeltrafiken i länet ska öka från 5 till 20 procent till år 2030. Ett viktigt sätt att nå målet är att främja kombinationsresor och tillåta cyklar i kollektivtrafiken.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm