Gå direkt till innehåll
Övre vänster-höger, nedre vänster-höger: Anton Fendert (MP), Malin Fijen Pacsay (MP), Susanne Nordling (MP) och Tomas Eriksson (MP). Fotograf: Fredrik Hjerling
Övre vänster-höger, nedre vänster-höger: Anton Fendert (MP), Malin Fijen Pacsay (MP), Susanne Nordling (MP) och Tomas Eriksson (MP). Fotograf: Fredrik Hjerling

Pressmeddelande -

​MP: Fem ordföranderoller i Region Stockholm

Miljöpartiet ingår i en ny blågrön majoritetskoalition för landstinget, som kommer bli Region Stockholm från och med den 1 januari 2019. De nya landstingsråden presenterades tidigare. Nu är det klart att fem miljöpartister kommer att leda politiska organ i Region Stockholm och partiet har valt fyra av fem till dessa ordföranderoller:

Tomas Eriksson (MP), som är 38 år och bor i Hässelby, Stockholms stad, valdes nyligen till landstingsråd och blir vice ordförande i trafiknämnden, ordförande för tillgänglighets- och framkomlighetsberedningen samt framkomlighetskommissionen.

- Jag är naturligtvis glad och stolt över att vi har så många duktiga politiker som är beredda att axla ett tungt ledarskap för att utveckla Region Stockholm i grön riktning. MP gick till val på klimatfrågan och konkret handlar det om att fler ska klara sin vardag utan bil. Därför behövs mer och bättre kollektivtrafik. Bussar ska inte fastna i köer. Rulltrappor och hissar ska funka. Om kollektivtrafiken blir förstahandsvalet för fler resor inom regionen så kan vi bli världens första klimatneutrala storstadsregion. Det kommer jag att jobba för, säger Tomas Eriksson (MP).

Anton Fendert (MP), som är 24 år och bor i Sundbyberg, blir ordförande för miljö- och hållbarhetsberedningen.

- Landstingets nya miljöprogram behöver fördjupas och vässas. Vi kommer dessutom behöva bredda programmet för att omfatta både ekologisk och social hållbarhet. Bara med en ambitionshöjning kan Stockholmsregionen bli en av de miljöbästa regionerna i Sverige igen, säger Anton Fendert (MP).

Malin Fijen Pacsay (MP), som är 48 år och bor i Vaxholm, blir ordförande för klimatberedningen.

- Klimatet är en ödesfråga. Genomförandet av den regionala klimatfärdplanen är en stor och viktig utmaning. Genom den nya klimatberedningen får regionen bättre möjligheter att samordna och stötta omställningen till klimatneutral region. Region Stockholm ska vara föredöme i sin egen verksamhet med att minska sin klimatpåverkan och vi ska samordna en hållbar regionplanering, säger Malin Fijen Pacsay (MP).

Susanne Nordling (MP), som är 54 år och bor i Solna, blir ordförande för psykiatriberedningen.

- Många som mår psykiskt dåligt upplever det som svårt att få rätt vård. Det måste bli lika självklart som vid fysiska sjukdomar och skador. Vi satsar på vården, både för lättare och svårare besvär, för att vända en utveckling med växande psykisk ohälsa. Det ska vara lätt att få rätt hjälp, också för den som mår dåligt, säger Susanne Nordling (MP).

Miljöpartiet kommer även att välja ordförande för fastighetsomställningsberedningen. Den ska bevaka energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till Region Stockholms fastigheter.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Elina Jansson

Elina Jansson

Presskontakt Pressekreterare 070-737 67 25
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm