Gå direkt till innehåll
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting
Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting

Pressmeddelande -

MP: Koppla samman och förläng gul tunnelbana, både norrut och söderut

Miljöpartiet vill utveckla den nya gula tunnelbanelinjen, så att den hänger samman hela vägen från Hagsätra till Danderyds sjukhus eller Madendalen i Sundbyberg. MP-förslaget fogar samman och kompletterar befintliga planer. Idag planeras bara grenar från gröna linjen mellan Odenplan och Arenastaden samt från röda linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö via Liljeholmen. 

- Med en ny tvärförbindelse får hela tunnelbanesystemet en större trafikkapacitet än med de grenar som är planerade idag. Alla delar har diskuterats tidigare och vi har tagit fram ett samlat förslag för den mest optimala utvecklingen, som vi ser det, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Med nuvarande plan får den nya gula linjen tre nya stationer -- Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Trots den nya färgen skulle det bara bli som en ny gren av den befintliga gröna linjen som viker av från Odenplan. Då blir det 4-6 färre tåg i timmen västerut mot Hässelby. Även den nya tunnelbana som ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö skulle bli nya grenar av den befintliga röda linjen från Liljeholmen.

Miljöpartiet vill istället bygga ihop en sammanhängande gul linje, med en ny tunnel mellan Hagalund och Fridhemsplan samt förlängningar både norr- och söderut. En sådan tunnel utreddes i Sverigeförhandlingen och bedömdes inte ha tillräcklig bostadsnytta, men väldigt stor trafiknytta med avlastning av T-Centralen. Med den nya tvärförbindelsen skulle restiderna mellan Danderyds sjukhus och Fridhemsplan minska dramatiskt, från cirka 22-25 till 7-8 minuter.

Från Arenastaden kan den gula linjen fortsätta norrut till Danderyds sjukhus och eller Madendalen i Sundbyberg. En förlängning till Danderyd sjukhus studerades 2014 i vid KTH och föreslogs 2017 av Handelskammaren. Sundbybergs stad har önskat sträckningen till Madendalen (vid Enköpingsvägen). Ena eller båda alternativen är möjliga, så nyttan av nya bostäder, bättre kollektivtrafik och möjlig finansiering bör utredas.

En förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö, har diskuterats sedan 1960-talet. Den skulle ge bättre tvärförbindelser i Söderort, underlätta byten till pendeltåg och avlasta centrala delar av tunnelbanan samt skapa förutsättningar för utveckling i stadsdelarna Älvsjö, Hagsätra och Högdalen.

- Kollektivtrafiken ska byggas ut för att bli det naturliga valet för de flesta i regionen. Det är investeringar som är bra för klimatet och miljön, som minskar trängseln, ger en effektiv och bekväm trafik och möjligheter till fler bostäder, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Dessutom vill Miljöpartiet att landstinget förskottsfinansierar tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, för att komma igång och få den färdigbyggd snabbare. Partiet väckte idén under hösten 2017 och det är möjligt enligt de gällande avtal. Då ville den moderatledda Alliansen vänta på regeringens infrastrukturplan, som nu har kommit.

- För att vårt förslag ska kunna genomföras så behövs en ny vända av förhandlingar mellan staten, landstinget och berörda kommuner. Vi vill inleda samtalen omgående, säger Tomas Eriksson (MP), gruppledare i Stockholms läns landsting.

Den planerade sträckan mellan Fridhemsplan och Älvsjö är beräknad att kosta cirka 8 miljarder kronor och Miljöpartiet uppskattar sitt förslag med kompletteringar att kunna kosta lika mycket till. Miljöpartiet vill att projektet ska ingå i en förhandlingsomgång mellan staten, landstinget och berörda kommuner. Då kommer exploateringsintäkter från nya bostäder och utbyggda trängselavgifter att bli viktiga delar. Det är framför allt på Södra länken som vi ser ett behov av avgifter för att minska trängseln.

MP-förslaget i korthet

  1. Bygg ihop de planerade nya grenarna av tunnelbanan till en sammanhängande gul linje mellan Arenastaden och Älvsjö, med en ny tunnel mellan Hagalund och Fridhemsplan
  2. Förläng tunnelbanan norrut från Arenastaden till Danderyds sjukhus och eller Madendalen (i Sundbyberg)
  3. Förläng tunnelbanan även söderut mellan Hagsätra och Älvsjö
  4. Landstinget ska förskottera utbyggnaden av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö
  5. Förhandla om finansiering för förslaget i en ny, tredje runda av Stockholmsförhandlingen mellan staten, landstinget och berörda kommuner. Finansiera med intäkter från nya bostäder och nya trängselavgifter, till exempel på Södra länken.

Länkar

Gula linjen, Emeric Djokos examensarbete på masternivå, KTH 2014
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/sa-kan-stockholms-tunnelbana-se-ut-2030-1.486862
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:740093/FULLTEXT01.pdf

Tunnelbana 3.0, Handelskammarens förslag, oktober 2017
https://www.chamber.se/rapporter/tunnelbana-3.htm

Ämnen

Kategorier

Regioner


Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

Kontakter

Yasmin Acosta Romero

Presskontakt 0707376548

Linna Fredström

Presskontakt 0707373261
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm