Gå direkt till innehåll
SL ser över riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken

Pressmeddelande -

SL ser över riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken

Nu ska ett nytt avtal för reklamen som syns i kollektivtrafiken i Stockholm upphandlas. I samband med det ger Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet ett uppdrag att se över riktlinjerna för vilken reklam som tillåts. Trafikförvaltningen får i uppdrag att titta särskilt på fossilreklam, spelreklam och reklam för nätläkare.

- Vi tycker det i grunden är positivt att kollektivtrafiken har flera källor till finansiering. Där är reklam ett sätt att få mer pengar till mer kollektivtrafik. Samtidigt är det naturligt att vi i samband med detta ser över vilken reklam som tillåts för att säkerställa en trygg och tillgänglig miljö för våra resenärer. säger Trafikregionråd Anton Fendert (MP).

  Det nya avtalet innebär att intäkterna från reklam beräknas kunna öka, särskilt tack vare fler digitala reklamytor. Ökade intäkter är välkommet då SL inför kommande år har ett tufft ekonomiskt läge. Förändrade resvanor efter pandemin då fler arbetar hemma kombinerat med inflation och högre råvarupriser gör det svårare för Region Stockholm att täcka kostnaderna för kollektivtrafiken.

  Inför att det nya reklamavtalet ska upphandlas ger Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet ett uppdrag till Trafikförvaltningen att se över riktlinjerna för vilken reklam som ska tillåtas i SL:s trafik och stationsmiljöer. Redan idag är reklam för tobak och alkohol förbjudet, och nu vill styret se över riktlinjerna och fokusera på skärpta hållbarhetskrav. Spelreklam ingår bland de särskilt utpekade områdena, vilket motiveras av att spelberoende är en allvarlig sjukdom som kan förstöra liv.

  - Vi vill inte att kollektivtrafiken ska präglas av reklam för sådana tjänster, säger Anton Fendert (MP) och fortsätter, vi har dock inte landat i något ännu, i nuläget uppdrar vi bara förvaltningen att utreda detta närmare. Det finns inget beslut om att reklam för någon av de utpekade områdena faktiskt kommer begränsas.

   Översynen planeras vara klar innan det nya avtalet sluts, vilket beräknas bli i början av 2024.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Miljöpartiet i Stockholmsregionen består av 26 kommuner och Stockholms läns landsting. Vi arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar. Läs mer här!

   Kontakter

   Yasmin Acosta Romero

   Presskontakt 0707376548

   Linna Fredström

   Presskontakt 0707373261

   Miljöpartiet i Region Stockholm
   Hantverkargatan 45
   112 21 Stockholm