Gå direkt till innehåll
Ammunitionsbly förgiftar svenska havsörnar

Pressmeddelande -

Ammunitionsbly förgiftar svenska havsörnar

För första gången har en vetenskaplig studie undersökt orsaken till blyförgiftning hos havsörnar i Sverige. Resultatet visar att dödliga mängder av bly i örnarna orsakas av att de ätit av påskjutna jaktbyten. Forskarna vill nu att slaktrester i naturen avlägsnas och att blyfri ammunition används.

Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet har i ett samarbetsprojekt undersökt 118 havsörnar som hittats döda i Sverige under perioden 1981-2004. Mängden bly i örnarnas lever och njure har mätts och 14 procent av örnarna hade dödliga koncentrationer av bly i kroppen. Totalt hade 22 procent av örnarna klart förhöjda halter av bly.

Genom att undersöka blyets sammansättning av stabila isotoper visade forskarna att fåglarna med dödliga koncentrationer av bly hade exponerats för bly från annan källa än örnar med normala halter. Forskarnas förklaring är att havsörnar med dödliga koncentrationer ätit påskjutna jaktbyten och slaktrester som lämnats kvar i naturen, och på det viset fått i sig bly från ammunitionen. Både blyhagel och splitter från blykulor har påträffats i fåglarnas matsmältningskanal. Bly från jaktammunition är på samma sätt ett dödligt hot mot andra rovdjur och asätare.

- Det är oacceptabelt att djur ska behöva dö av blyförgiftning orsakad av människan på detta sätt. Alternativ blyfri ammunition finns och används redan i flera länder, säger Björn Helander, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet

Enligt lag ska alla döda örnar som hittas lämnas till polisen eller Naturhistoriska riksmuseet. Denna studie visar att blyförgiftning är en vanlig, men också onödig, dödsorsak bland havsörnar. Det totala antalet örnar som dör på detta sätt är okänt eftersom de flesta örnar aldrig hittas.

Den vetenskapliga studien är publicerad i Science of the Total Environment Volume 407, Issue 21, 15 October 2009, Pages 5555-5563

Bilder finns att hämta på www.nrm.se/press

För ytterligare information kontakta:

Björn Helander

Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet

Telefon: 08-519 541 09
E-post: bjorn.helander@nrm.se

Martin Testorf

Vetenskapskommunikatör

Telefon: 08 519 540 37
Mobil: 0709 42 90 11
E-post: martin.testorf@nrm.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt Kommunikationschef 0851955188
Caroline Borgudd

Caroline Borgudd

Presskontakt Marknads - och kommunikationsstrateg Cosmonova och utställningar 08-51954012
Caroline Forsström

Caroline Forsström

Presskontakt Marknadskommunikatör 08-519 551 92
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771
Didrik Vanhoenacker

Didrik Vanhoenacker

Presskontakt Jourhavande biolog nummer för journalister 0709993813

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.

Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40
11418 Stockholm
Sverige