Gå direkt till innehåll
Norrmejerier avslutar året 2020 med ökad mjölkinvägning och starka finanser

Pressmeddelande -

Norrmejerier avslutar året 2020 med ökad mjölkinvägning och starka finanser

”Ett turbulent år där Coronapandemin påverkat föreningens verksamhet och prövat organisationens förmåga att ställa om till nya förutsättningar”, så summerar Anders Fredriksson, Norrmejeriers vd året 2020. Resultatet, efter finansiella poster, landade på 63 miljoner kronor. Glädjande var också att mjölkinvägningen ökade med ca två miljoner kilo mjölk.

-   Vår verksamhet har stor vana att ställa om och att vara flexibla, men detta år har varit exceptionellt ur den synvinkeln. Jag vill därför ge en stor eloge till alla våra medarbetare som bidragit till att Norrmejerier kan gå ur 2020 med en stark balansräkning och starka finanser säger Anders Fredriksson.

Coronapandemin har påverkat Norrmejeriers verksamhet på många olika sätt under året konstaterar vd, Anders Fredriksson. Förändringar i konsumtionsmönster och försäljningskanaler har skett snabbt vilket inneburit en ökad försäljning till dagligvaruhandeln då fler jobbar och äter hemma, men också en markant försvagad försäljning till restaurang och storkök då den verksamheten helt eller delvis tvingats stänga ned under året.

Även viktiga investeringsprojekt har påverkats av pandemin. Produktionsstarten av grillost, som skulle ha skett under hösten 2020, fick flyttas fram till januari 2021 då restriktioner i Europa medförde att leveranser av maskindelar försenades och entreprenörer inte kunde resa till Sverige. Utbytet av gamla förpackningsmaskiner för mjölk och fil, som ett led i moderniseringen av färskvarumejeriet, har dock kunnat fortsätta enligt plan och beräknas avslutas under 2021.

Fokus på hållbarhet och betalningsförmåga

Under 2019 fastställde Norrmejerier en ny strategi för verksamheten fram till 2030. Grunden för strategin är de långsiktiga skiften och trender som sker inom mat och samhälle och innebär bland annat en intensifiering av hållbarhetsarbetet och ett ökat fokus på de produkter och varumärken som ger bäst avsättning för den mjölk som levereras in från de norrländska mjölkbönderna.

Som ett led i genomförandet av den nya strategin såldes under hösten varumärket Gainomax. En försäljning som bidragit till det goda resultatet för 2020. De mjölkbaserade produkterna tillverkas dock fortfarande av Norrmejerier i Luleå något som var en viktig del i affären.

Mer mjölk och vinstdelning 

Betalningen för den invägda mjölken har stärkts under hösten, men den genomsnittligt utbetalda ersättningen för mjölkråvaran 2020 blev dock 13 öre lägre än genomsnittet 2019. Ekotillägget har sänkts under året som följd av minskad efterfrågan på ekologiska produkter. Den minskade efterfrågan har i sin tur inneburit att inga nya ekoleverantörer tillkommit under 2020.

Den totala invägningen till mejerierna i Umeå, Burträsk och Luleå har 2020 glädjande nog ökat med två miljoner kilo mjölk, något som Norrrmejeriers styrelseordförande, Ulla Bergström ser som ett gott tecken.

-   Vi ser att det investeras på gårdarna och att nya generationer vill ta vid och det känns bra. Men betalningen för mjölkråvaran behöver stärkas framåt, det är en förutsättning för en fortsatt hållbar mjölkproduktion i Norrland. säger Ulla Bergström.

Av 2020 års resultat på 63 miljoner kronor efter finansiella poster föreslår Norrmejeriers styrelse föreningsstämman, som hålls den 5 maj, en utdelning av föreningens vinst med 36 miljoner kronor vilket ger i genomsnitt 17 öre per kilo mjölkråvara till de norrländska mjölkbönderna.

Trots de utmaningar och den osäkerhet som råder med den pågående pandemin ser Norrmejeriers styrelseordförande med tillförsikt på framtiden.

-   Det är viktigt att vi, de norrländska mjölkbönderna, har en stark förening och även om framtiden är svår att förutse i dessa tider så är jag övertygad om att vi mjölkbönder kommer att fortsätta att bidra till ett hållbart Norrland på ett positivt sätt en lång tid framöver, säger Ulla Bergström.Norrmejerier 2020 (siffror inom parentes avser 2019)

  • Resultat efter finansiella poster: 63 miljoner kr (-0,260 miljoner kr)
  • Omsättning: 2 023 miljoner kr (2 075 miljoner kr)
  • Faktisk ersättning mjölkråvara, inkl. föreslagen vinstdelning: 3,61 kr/kg (3,56 kr/kg)
  • Invägning: 207 miljoner kg (205 miljoner kg)
  • Antalet aktiva mjölkbönder i december 2020: 330 st (354 st)

Länk: Norrmejeriers Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

Ämnen

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 410 lokala bönder varav 330 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 540 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Kontakter

Petra Kangas

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikationschef 0733676689

Relaterat innehåll

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.