Gå direkt till innehåll
Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier. Foto: Jan Lindmark
Anders Fredriksson, vd, Norrmejerier. Foto: Jan Lindmark

Pressmeddelande -

På topp i hållbarhetsrankning

Norrmejerier hamnar på plats 6 när svenskar rankar hållbara livsmedelsföretag och plats 20 bland 286 företag i olika branscher.

– Utmärkelsen visar att ett enträget och långsiktigt arbete med att göra gott för Norrland gör avtryck. Vi jobbar i såväl små som stora steg med hållbara åtgärder. Varje enskild del har betydelse, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

Några exempel på hållbara åtgärder under 2016:

Biogasproduktionen har under 2016 ökat med hela 11 procent och utgör nu 20 procent av energiförbrukningen vid Umeå mejeri. Norrmejerier har bytt till syntetisk diesel (HVO) i tankstationer vid Umeå och Luleå mejerier. Närmare 75 procent av Norrmejeriers samlade drivmedelsförbrukning inom tunga transporter tankas vid mejerierna. Norrmejerier uppnår dessutom miljöbesparingar genom utökad samdistribution och optimering i last och smartare körvägar.

I avsikt att främja ett hållbart lantbruk har Norrmejeriers styrelse antagit en hållbarhetspolicy som från 2017 är implementerad i Norrgården® som är Norrmejeriers kvalitetssäkringssystem för medlemmar. Hållbarhetspolicyn uppmanar till miljöförbättrande åtgärder inom nio miljökvalitetsmål där mjölkproduktion har störst inverkan: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Läs mer om Sustainable Brand Index: https://www.sb-index.com/

Presskontakt

Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier, 072 222 73 43

Ämnen

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av cirka 460 lokala bönder varav 390 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter drygt 500 årsanställda och omsätter ca 1,8 miljarder kronor per år.

Presskontakt

Camilla Waara

Camilla Waara

Presskontakt Kommunikatör 0730574148

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.