Pressmeddelande -

Stor prisutdelning 27/4 till Sveriges bästa arbetsgivare gällande faktiska arbetsvillkor!

Nyckeltalsinstitutet har kvartal 1 2017, kartlagt faktiska arbetsvillkor inom mer än 200 företag och organisationer med sammanlagt närmare 700 000 medarbetare, motsvarande ca 15 procent av alla som arbetar i Sverige. I samband med att resultaten blir offentliga utses vinnare inom tre kategorier:
Bästa Attraktiva Arbetsgivarindex, Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® och Bästa Hälsoindex.
I år utses 4 pristagare som uppnår högsta poäng jämfört andra vad gäller arbetsvillkor inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling. Max poäng per index är 180 p.

Årets pristagare:
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®:
Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen 143 poäng

Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® samt mest Hållbara Arbetsvillkor:
Post & Telestyrelsen
167 poäng

Bästa Hälsoindex:
Vinnova 130 poäng

Prisutdelning sker nu på torsdag den 27 april, på Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11,Stockholm, kl 15.30

Humlegården Fastigheter AB och Kemikalieinspektionen har bästa resultat inom attraktiva arbetsvillkor. Humlegården Fastigheter AB utmärker sig speciellt med låg sjukfrånvaro, små arbetsgrupper och en hög andel tillsvidareanställningar. Kemikalieinspektionen sticker ut lite extra med stora satsningar på kompetensutveckling och har, precis som Humlegården, låga sjuktal.

Post- och Telestyrelsen är i stort sett helt jämställda inom alla de områden som mäts i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex JÄMIX®. Här är 4 av 5 yrkesgrupper är jämställda, lika antal kvinnor och män ingår i ledningsgruppen, det råder jämställda anställningsformer vad gäller heltid och tillsvidareanställningar samt lika nivå på långtidssjukfrånvaro oavsett kön.

Vinnova satsar mycket på friskvård, både i arbetstid och pengar och har ett omfattande hälsoarbete som ger utslag i höga frisktal och låga sjuktal. Vinnova visar genomgående positiva trender på de flesta hälsonyckeltal, detta i en tid när många andra verksamheter upplever ökande sjuktal.

Pressinbjudan torsdagen den 27 april!
Välkommen att närvara på prisutdelningen samt presentation av Nyckeltalsinstitutets årsrapport som inkluderar samtliga 3 index. Seminariet äger rum på Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm kl 13.00 – 16.00. Prisutdelningen sker kl 15.30
Anmälan till tina@nyckeltal.se

För en intervju och förklaring av rapporten, kontakta gärna:
Anders Johrén
, nyckeltalsspecialist på Nyckeltalsinstitutet.070 – 626 28 26, anders@nyckeltal.se
Bino Catasús, professor vid Stockholms Universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet, 070 – 866 98 88,
Tina Ekström, pressansvarig Nyckeltalsinstitutet, 070 – 453 80 81, tina@nyckeltal.se

www.nyckeltal.se

Ämnen

 • Arbetsmiljö

Taggar

 • undersökning
 • rapport
 • näringsliv
 • nyckeltalsinstitutet
 • jämställdhetsrapport
 • jämställdhet
 • ekonomi
 • arbetsvillkor
 • arbetsmarknad
 • arbetsliv

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal.
www.nyckeltal.se

Presskontakt

Anders Johrén

Presskontakt Civilekonom och författare Nyckeltalsexpert 070-6262826