Skip to main content

Taggar

Viktigt besked från regeringen – Oslo-Stockholm via Örebro bör prioriteras av EU.

Viktigt besked från regeringen – Oslo-Stockholm via Örebro bör prioriteras av EU.

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 16:44 CET

Sveriges regeringen har idag presenterat sina prioriteringar inför EUs revidering av stomnätskorridorerna. Regeringen föreslår både ut att Oslo-Stockholm via Örebro samt att stråket från Stockholm till Haparanda och den finska gränsen ska pekas ut som prioriterade korridorer. Det skapar betydligt större förutsättningar att fortsätta arbetet med att förverkliga en bättre järnvägsförbindelse.

Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning

Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 14:20 CET

Arbetet för en bättre tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm går in i en ny fas och bolaget rekryterar kommunikationsansvarig. David Samuelsson kommer att börja arbeta med bolagets externa kommunikation och tillträder den 1 mars. Innan sommaren väntas bolaget presentera ett skarpt förslag för hur en snabbare och mer driftsäker järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna genomföras.

Starkt stöd för bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets ÅVS.

Starkt stöd för bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets ÅVS.

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 10:45 CET

Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar.

16 företag från 9 länder diskuterar järnväg till Oslo

16 företag från 9 länder diskuterar järnväg till Oslo

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 08:19 CEST

Under våren genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till stånd en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Den 4 september träffas 16 företag från 9 länder träffas i Örebro för att diskutera hur.

Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55

Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:00 CEST

Torbjörn Suneson, tidigare generaldirektör på Trafikverket blir ny styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55. Torbjörn har tidigare jobbat med infrastrukturfrågor under lång tid på central nivå i Trafikverket. Förutom perioden som generaldirektör har han varit chef på Trafikverket både för planering och strategisk utveckling.

Oslo-Stockholm – En klok investering

Oslo-Stockholm – En klok investering

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 11:00 CEST

Idag ordnar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 två seminarium i Almedalen om nyttan av och alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. I samband med seminarierna publicerar vi hela den Nyttoanalys som bolaget jobbat fram tillsammans med Sweco under våren. Rapporten i sin helhet finns nu på vår hemsida.

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 09:46 CEST

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen om alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. Medverkar på seminariet gör tågoperatören MTR, byggbolaget Skanska och finansbolaget Pareto Securities. Dessutom diskuteras behov och möjligheter med politik och näringsliv.

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 12:52 CEST

Idag presenterade Sweco den Nyttoanalys som man gjort för stråket Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder.

Media no image

Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:45 CEST

​I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Media inbjuds att medverka på styrelsemötet under den punkt som behandlar Nyttoanalysen.

Oslo-Sthlm 2.55 ordnar konferens i Oslo

Oslo-Sthlm 2.55 ordnar konferens i Oslo

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 15:34 CEST

Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Voxenåsen och Oslo-Göteborg en konferens om bättre järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge. Seminariet är tänkt att ge en bred bild till Norska aktörer om vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik både i stråket mellan Stockholm och Oslo och mellan Göteborg och Oslo.

Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik

Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 07:51 CEST

Idag den 9 maj genomför Oslo-Stockholm 2.55 AB tillsammans med organisationen Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett seminarium under rubriken ”Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!”. Till seminariet har vi idag cirka 70 anmälda deltagare som representerar en stor bredd av intressenter. Intresset avspeglar hur angelägen och viktig frågan om bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo är.

Seminarium om bättre tågförbindelser mellan Oslo och Stockholm

Seminarium om bättre tågförbindelser mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 11:14 CEST

Oslo-Sthlm 2.55 genomför tillsammans med Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett fullmatat seminarium om hur man kan åstadkomma bättre tågförbindelser mellan huvudstäderna. Plats. Kollektivtrafikens hus, Södra paviljongen, Centralstationen, Stockholm 9 Maj 12:30 - 16:30.

​Oslo-Stockholm 2.55 AB genomför en RFI för att undersöka näringslivets intresse för att bygga järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna

​Oslo-Stockholm 2.55 AB genomför en RFI för att undersöka näringslivets intresse för att bygga järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 09:59 CEST

Oslo-Stockholm 2.55 AB går ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas.

Så påverkas bostadsbyggandet av snabbare tågförbindelse Oslo-Stockholm

Så påverkas bostadsbyggandet av snabbare tågförbindelse Oslo-Stockholm

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 07:56 CET

På fredag den 10 mars genomförs ett seminarium i Örebro där flera företrädare för städer och regioner i stråket Oslo-Stockholm ska fördjupa sig i vilka effekter det skulle få på kommunal planering, på bostadsbyggande och fastighetsvärden. Medverkar gör företrädare Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Region Västmanland.

Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur - Oslo-Stockholm väl lämpat.

Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur - Oslo-Stockholm väl lämpat.

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 16:38 CET

​Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till privat finansiering av infrastruktur. Idag överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår bl a att ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Ett välkommet besked för Oslo-Stockholm som har unika möjligheter för privat finansiering.

Viktigt steg i arbetet för Oslo-Stockholm

Viktigt steg i arbetet för Oslo-Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 11:10 CET

Idag har Trafikverket presenterat den första delrapporten i arbetet för bättre förbindelser mellan Stockholm och Oslo. Delrapporten pekar ut en strategi för hur man långsiktigt ska kunna åstadkomma en förbindelse med en restid på under tre timmar.

Nästa steg i planarbetet för Stockholm-Oslo

Nästa steg i planarbetet för Stockholm-Oslo

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 09:20 CEST

​Nu är dags för nästa arbetsmöte i Trafikverkets planeringen av bättre förbindelser mellan Stockholm och Oslo. Den 13 oktober samlas ett stort antal aktörer i Karlstad för diskutera den Åtgärdsvalsstudie mellan Stockholm-Oslo som nu genomförs. Efter att ha diskuterat behov och mål blir nu arbete mer konkret och det handlar om att diskutera tänkbara åtgärder på kort och lång sikt.

Mälardalsrådet pekar ut Stockholm-Oslo

Mälardalsrådet pekar ut Stockholm-Oslo

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 07:30 CEST

​Inom ramen för ”En bättre sits” har sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland) tillsammans arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regionen och kopplingarna till omgivande regioner bör utvecklas. I utvecklingsstrategin ingår flera delar som är viktiga för att åstadkomma en bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm.

Media no image

Startskott för åtgärdsvalsstudie Oslo-Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2016 20:52 CEST

Den 19 september genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättre förbindelser mellan Oslo och Stockholm i Örebro. Mötet markerar startskottet på det första formella steget i den statliga infrastrukturplaneringen - det som kallas Åtgärdsvalsstudie (ÅVS). En process som i slutändan ska resultera i bättre möjligheter att resa och bättre transportmöjligheter i hela stråket.