Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Polarbrödsgruppen i upprop för ny EU-lagstiftning runt avskogning

Avskogning och omvandling av ekosystem i tropiska regioner är ett hot mot biologisk mångfald och driver på negativa klimatförändringar. Tillsammans med en lång rad andra aktörer har Polarbrödsgruppen skrivit under ett uttalande där vi utrycker vårt stöd för en hårdare EU-lagstiftning. Bland annat efterfrågar vi en ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan.

I april publicerade WWF rapporten Stepping up: The continuing impact of EU consumption on nature där man slog fast att jordbrukets expansion i tropiska regioner är det största hotet mot skogar och andra naturliga ekosystem. Mellan åren 2005 och 2017 omvandlades ungefär fem miljoner hektar skog till jordbruksmark per år. På sikt riskerar detta att hota vår livsmedelsförsörjning och hälsa. EU är idag den nästa största importören av produkter som kan kopplas till avskogning i tropikerna och med en skärpt lagstiftning kan EU vara en del av lösningen på problemet.

I uttalandet vi skrivit under lyfts följande delar fram som viktiga i den kommande lagstiftningen.

-Krav på ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan

-Ett tydligt legalt ramverk med krav på due dilligence (företagsbesiktning) för företag som introducerar en ny vara eller produkt inom EU

-Inkludera finanssektorn och de som finansierar nya varor och produkter så att även dessa genomför en grundlig due dilligence för att säkerställa att investeringen inte bidrar till negativa klimatförändringar eller kränker mänskliga rättigheter

-Adressera både avskogning och omvandling av andra naturliga ekosystem i lagstiftningen

-Säkerställ att den nya lagstiftningen implementeras och följs upp i hela EU så att alla medlemsstater och företag har samma förutsättningar och krav

-Komplettera lagstiftningen med ett nära samarbete med de producerande länderna för att även adressera de underliggande orsakerna till problemen med avskogning och kränkningar av mänskliga rättigheter

I uttalandet uppmanas även andra länder utanför EU att anpassa och harmonisera lagstiftningen i linje med EU-lagstiftningen för maximal effekt och förändring.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Kristin Simonsson

Kristin Simonsson

Presskontakt Kommunikatör +46 10 450 60 24
Helena Rönnmark

Helena Rönnmark

Presskontakt Kommunikationschef +46 10 450 60 04

Norrländsk utstickare som älskar bröd.

Vi gör hållbara brödmål tillgängliga för alla.

Så lyder Polarbröds vision. Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Det moderna företaget har vuxit från ett litet familjebageri till att bli Sveriges tredje största producent av matbröd. 2019 omsatte Polarbrödskoncernen 1334 miljoner kronor med hjälp av sina 331 anställda. Polarbröd bakade nästan 41 000 ton bröd som såldes för 958 miljoner kronor. Den 23 augusti 2020 utbröt en förödande brand i bageriet i Älvsbyn - Polarbröds hjärta. Bageriet gick inte att rädda men vi är fast beslutna att förbli i Älvsbyn och vi har redan påbörjat resan till ett nytt bageri i världsklass. Vi vill finnas kvar i generationer framöver.

Vi är verksamma i Älvsbyn, Bredbyn och Umeå.
Utöver brödverksamheten finns även Polarrenen, som verkar inom förnybar energi, uthyrningsinventarier och fastigheter. I koncernen finns också energibolaget Polarkraft AB som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.