Gå direkt till innehåll
Susanne Carlsson, Direktronik
Susanne Carlsson, Direktronik

Nyhet -

Direktronik möter lagkraven - genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning. 

Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur de gjort för att uppfylla lagkraven och erbjuda medarbetarna en radonsäker arbetsplats.

Vad var bakgrunden till att ni såg behovet av att göra en radonmätning?
Vi ville veta att vi erbjuder en säker arbetsplats utan obehagliga överraskningar. Där är radonhalten i lokalen en faktor som vi nu kan utesluta.

Hur tycker du det gått att genomföra er radonmätning?
Vi fick ett bra och pedagogiskt stöd hela vägen - både i webbformuläret och i den medföljande instruktionen som exempelvis visar var man ska placera dosorna. Vi hade ett tiotal dosor att hålla reda på i olika typer av miljöer, från kontor och lagerlokaler till teknikrum. Det är också bra att man kan ge dosorna egna beskrivningar i webbformuläret (så att man lätt hittar dem vid insamling). Vi använde S-formad ståltråd för att enkelt kunna hänga upp dosorna också på besvärligare platser. De fick dessutom ett färgat band för att synas på lite avstånd.

Har ni kunnat använda radonmätningen ni genomfört i ert miljöarbete?
Vi har kommunicerat resultatet internt och det har uppskattats av våra medarbetare. Vi kan nu betrakta oss som radonfria.

Varför föll valet av leverantör på Radonova?
Radonova kan erbjuda en enkel helhetslösning. De är experter på området och har gett ett tillförlitligt intryck. Det har också bekräftats i hanteringen av hela mätningen.

Vill du något att säga till företag som ännu inte mätt radon på arbetsplatsen?
I dag är arbetsmiljöfrågor högt på agendan för många arbetsgivare. När hela processen är så enkel och tillförlitlig finns det heller ingen anledning att vänta med en radonmätning. Har man ett problem med radon behöver man kanske hantera det innan man gör andra åtgärder. Det sparar tid, pengar och hälsa för alla inblandade. Sen känns det förstås naturligt att följa lagen. Den finns ju där av en anledning.

Strålskyddslagen i korthet
Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.