Gå direkt till innehåll
Den nya kalkylatorn är tillgänglig som webbapplikation på Radonovas hemsida.
Den nya kalkylatorn är tillgänglig som webbapplikation på Radonovas hemsida.

Nyhet -

Kalkylator förenklar radonmätning på arbetsplatsen

I samband med att mätsäsongen inletts lanserar Radonova en kalkylator som gör det enkelt att beräkna hur många radondosor som krävs för att mäta radon på arbetsplatser.

Behovet och intresset för att mäta radon på arbetsplatser har ökat sedan nya nationella strålskyddslagar infördes i Europa under 2018. De bygger på EU:s direktiv 2013/59/Euratom och innebär att arbetsgivare har ansvar för att radonhalten på arbetsplatser kontrolleras och vid behov åtgärdas.

Lyckad lansering gav mersmak
För att matcha efterfrågan på smidiga arbetsplatsmätningar har Radonova tagit fram en användarvänlig online-lösning som snabbt ger svar på hur många radondosor som behövs för att genomföra en korrekt mätning.
– Den första kalkylatorn vi utvecklade räknar ut hur många radondosor som behövs för att mäta radon i flerbostadshus. Den blev en succé som sparat tid och förenklat arbetet både för våra kunder och oss själva. Det gjorde också att vi vill erbjuda motsvarande lösning för mätning på arbetsplatser, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Rätt metodbeskrivning säkerställer korrekt mätning
Det som avgör hur många radondosor som ska placeras ut och var är en så kallad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Dess utformning kan variera från land till land. Många nationella metodbeskrivningar, som exempelvis den i Sverige, genomgår för tillfället en revision som en följd av EU-direktivet. I väntan på att nationella metodbeskrivningar färdigställs har Radonova valt att basera sin kalkylator på den metodbeskrivning som IRMA (International Radon Measurement Association) använder. Den är etablerad som internationell standard och säkerställer att man möter såväl nuvarande som kommande nationella metodbeskrivningar.

Det lönar sig att göra rätt från början
Radonovas tekniska chef Tryggve Rönnqvist har deltagit i framtagandet av IRMA:s metodbeskrivning. Eftersom Radonova jobbar i hela världen har han god överblick vad gäller olika metodbeskrivningar och kommenterar:

– Vår erfarenhet är att kunder inte vill göra kompletterande mätningar när problem upptäcks utan hellre vill att alla mätningar genomförs på en gång. Rådet är därför att använda tillräckligt med radondosor för att upptäcka eventuella problem samt få en bättre förståelse för situationen om förhöjda värden upptäcks. Med tanke på att vi nu har statistik som visar att 20 procent av svenska arbetsplatser har förhöjda årsmedelvärden av radon är det än mer angeläget att följa en metodbeskrivning som bidrar till en så tydlig och korrekt radonmätning som möjligt.

– Följer man IRMA:s metodbeskrivning kan man vara säker på att uppfylla de nationella kraven oberoende av land. Det är också därför vi valt att utveckla kalkylatorn baserat på IRMA:s riktlinjer.

Den nya kalkylatorn är tillgänglig som webbapplikation på Radonovas hemsida.

Mer information om radon och radonmätning finns på www.radonova.se.

För mer information kontakta Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories AB
Telefon: 070-639 01 31, E-post: karl.nilsson@radonova.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Med kunder i 50 länder är Radonova världens ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med hjälp av radondosorna Radtrak²®, Rapidos® och Duotrak® erbjuder man säkra mätmetoder med hög noggrannhet som är ackrediterade av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Radonova är ett svenskägt företag som bildades år 1986 för att genomföra mätningar av Cesium i samband med Tjernobylolyckan. Företaget har sina rötter i Uppsalas universitets- och forskarvärld.

Presskontakt

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB 070-6591708

Relaterat material

Relaterade nyheter