Gå direkt till innehåll
Veronica Rosén, momsexpert på Simployer reder ut ny dom från EU-domstolen som kan innebära att företag som fått nekat momsavdrag har momspengar att återfå.
Veronica Rosén, momsexpert på Simployer reder ut ny dom från EU-domstolen som kan innebära att företag som fått nekat momsavdrag har momspengar att återfå.

Nyhet -

Företag kan ha pengar att hämta hos Skatteverket

En ny dom från EU-domstolen medger momsavdrag vid sponsring – trots att kostnaden är högre än reklamvärdet. Detta kan innebära att företag som fått nekat momsavdrag har momspengar att återfå.

Tuffa regler för avdrag

Som många vet ställs höga krav för att få avdrag för sponsringskostnader. Någon särskild lagreglering gällande rätt till avdrag för sponsring finns varken i inkomstskattelagen eller i momslagen.

Det framgår i praxis, gällande inkomstskatt, att avdrag för reklam normalt kräver att ersättningen ska motsvara marknadsvärdet för reklamkostnaden. Om motprestation – i form av reklamvärde – saknas kan avdrag ändå medges om det finns en stark anknytning till den egna verksamheten (exempelvis bryggeriföretaget Falcon som sponsrade pilgimsfalkens överlevnad).

Till den del sponsringen inte motsvaras av en motprestation/stark anknytning anses kostnaden som en ej avdragsgill gåva – till exempel goodwill.

Momsavdraget brukar gå hand i hand med avdraget vid inkomstskatten.

EU-dom öppnar upp för högre momsavdrag

Det har kommit en EU-dom, Mål C 334/20 (Amper) där ett ungerskt bolag betalade för klistermärken med bolagets logotype som sattes på tävlingsbilarna i en mästerskapstävling. Reklamföretaget skickade 12 fakturor på sammanlagt 133 000 euro samt närmare 36 000 euro i moms.

Skattemyndigheten i Ungern ansåg att momsen inte var avdragsgill då reklamtjänsterna var alltför kostsamma och inte till någon nytta för bolaget.

Men EU-domstolen gav bolaget rätt – trots det höga priset för tjänsten.

Finns möjlighet att begära omprövning

Företag som blivit nekade momsavdrag vid sponsring kan – med hänvisning till EU-domen – ha momspengar att hämta hos Skatteverket. Det krävs alltså inte att bolagets omsättning har ökat eller att priset för tjänsten motsvarar marknadspriset. (Dock finns regler som säger att det ska vara marknadspris mellan parter som är förbundna med varandra där någon av parterna har begränsad avdragsrätt för moms).

Men det ska givetvis ha funnits en ekonomisk nytta med sponsringen för företaget samt att kostnaden ska kunna kopplas till momspliktiga utgående transaktioner.

Kom också ihåg att en förutsättning för avdrag för moms är att man har fått en faktura som uppfyller momslagens krav. Vid bytestransaktioner – exempelvis vid anlitande av influencers – är det inte helt ovanligt att man inte har fått en fullständig faktura från den som tillhandahållit reklamtjänsten.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Cornelia Bjørke-Hill

Cornelia Bjørke-Hill

Presskontakt Communications Manager Simployer Group +47 90795343
Elin Hultqvist

Elin Hultqvist

Presskontakt Marketing manager +46 72 237 97 62

Relaterat material

Relaterade nyheter

Simployer gör det enkelt att vara en god arbetsgivare

Simployer erbjduer expertis och lösningar för att hantera och utveckla medarbetare. Det gör vi genom expertstöd, HR-mjukvara och utbildning.

Simployer
Simployer Stockholm
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum