Gå direkt till innehåll
Cirkulär ekonomi centralt i Skånemejerier hållbarhetsrapport för 2019

Pressmeddelande -

Cirkulär ekonomi centralt i Skånemejerier hållbarhetsrapport för 2019

Idag lanseras Skånemejeriers hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019. Företaget har under året närmat sig visionen att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och i rapporten presenteras årets viktigaste nyckeltal inom områdena klimat, djuromsorg, hälsa och relationer.

– Under 2019 har vi tagit många viktiga steg framåt, och höjt ambitionerna som ska göra oss till Sveriges mest hållbara mejeri, säger hållbarhetschef Jeanette Flodqvist.

Några exempel är att företaget ska bli ett fossilfritt mejeri till år 2025. Senast år 2022 ska 100 procent av förpackningarna vara materialåtervinningsbara – siffran idag är hela 96 procent. Under 2019 gjordes även en omfattande klimatberäkning av mjölken, för att tydligare kunna se vilka insatser som krävs för att ytterligare minska klimatpåverkan.

Skånemejeriers hållbarhetsarbete är tydligt förankrat i FN:s globala utvecklingsmål, och begreppet cirkulär ekonomi är centralt i strategin. Det handlar om att återanvända och återinvestera, och att ta tillvara på resurser på bästa sätt.

– Ett exempel är hur vi hanterar överskottet från vår produktion. Under året stärkte vi samarbetet med Skåne Stadsmission, genom att öka våra donationer av mjölk, yoghurt, ost och andra näringsrika produkter. Det är ett samarbete som gör att vi minskar matsvinnet och samtidigt kan hjälpa dem som behöver det allra mest. Den mat vi inte kan skänka för mänsklig konsumtion omvandlas till djurfoder, och i tredje hand omvandlas den till biogas som används som energi i våra mejerier. Detta är ett bra exempel på hur vi måste tänka i ett cirkulärt system, säger Jeanette Flodqvist.

Höjdpunkter från rapporten:

  • Under året signerades två initiativ från Dagligvaruleverantörers Förbund; Plastinitiativet och Transportinitiativet.
  • Skånemejerier är nu uppe i 97 procent förnyelsebar energi på mejerierna och 92 procent fossilfria transporter. Målet är 100 procent till år 2025.
  • 88 procent av korna på gårdarna som levererar till Skånemejerier går i lösdrift, de står alltså inte uppbundna. Det kan jämföras med rikssnittet på 78 procent. Dessutom är gårdar certifierade enligt ISO 9001 med fokus på djurvälfärd, arbetsmiljö och miljö.
  • 33 procent av gårdarna har registrerat sig i klimatkollen som hjälper dem att få koll på hur de ska minska sina utsläpp.
  • Under 2019 skänktes hela sex ton mat till Skåne Stadsmissions verksamheter. De gör en fantastisk insats för människor som lever i utsatta livssituationer, som hemlöshet eller fattigdom.
  • Företaget fick en ny uppförandekod på plats. Den visar viljan att ta ett socialt, etiskt, legalt och hållbart ansvar. En av de viktigaste uppgifterna är att säkerställa att alla inköp följer de tio principerna i FN:s Global Compact. I praktiken innebär det att de råvaror och ingredienser som används i Skånemejeriers produkter måste vara hållbart odlade, producerade utan korruption och med mänskliga rättigheter i fokus.
  • Under året har företaget utvecklat ett MåVäl-index, som är ett nytt sätt att mäta hur många av våra produkter som uppfyller nordiska näringsrekommendationer. Det kommer att fungera som en viktig riktlinje i den framtida produktutvecklingen.

Hela Skånemejeriers hållbarhetsrapport 2019 finns att läsa här.

Kontaktpersoner
Anette Gregow
Kommunikationsdirektör, Skånemejerier
0703-52 98 97
anette.gregow@skanemejerier.se

Jeanette Flodqvist
Hållbarhetschef, Skånemejerier
0705-084601
jeanette.flodqvist@skanemejerier.se 

Ämnen

Kategorier


Skånemejerier grundades 1964 och har sedan dess värnat om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Åsens Lantmjölk och Lindahls som erbjuder ett brett sortiment av b.la. dryckesmjölk, ost, kvarg och fruktdrycker. Skånemejerier har fyra produktionsanläggningar och sysselsätter drygt 700 medarbetare. Cirka 330 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier. Sedan 2012 är Skånemejerier en del av Groupe Lactalis och omsätter 2019 ca 4,4 mdkr.

Läs mer på www.skanemejerier.se eller följ oss på LinkedIn.

Kontakter

Anette Gregow

Anette Gregow

Presskontakt Communications Director 0703-52 98 97

Relaterat innehåll

Om Skånemejerier

Skånemejerier värnar om den svenska mjölkbonden och om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Hjordnära, Lindahls, Åsens Lantmjölk, Président och Galbani.
Skånemejerier sysselsätter drygt 700 medarbetare direkt och många fler i vår närhet. Närmare 330 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar mjölk till våra mejerier.

Skånemejerier
Boplatsgatan 6
213 76 Malmö
Sweden