Gå direkt till innehåll
Vinnova satsar tio miljoner kronor i ett projekt som ska få bort undernäringen hos äldre

Pressmeddelande -

Vinnova satsar tio miljoner kronor i ett projekt som ska få bort undernäringen hos äldre

Igår stod det klart att Vinnova satsar sammanlagt tio miljoner i Livsmedelsakademins projekt Nollvision för undernäring hos äldre för de två kommande åren. Med Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm som testbäddar där nya piloter ska genomföras, kommer sammanlagt fjorton privata företag, offentliga myndigheter och organisationer nu arbeta för att lösa problemet med undernäring. Resultatet ska bli en skalbar och tillgänglig arbetsmodell för Sveriges kommuner och landsting att implementera.

-Vi är så glada att vi nu får möjlighet att arbeta med denna behjärtansvärda fråga tillsammans med ett oerhört starkt team. Ingen äldre ska behöva svälta hemma, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Merparten av de 1,9 miljoner som är äldre än 65 år bor hemma. Av dessa är fler än 60 procent undernärda eller riskerar att bli det. Till 2040 kommer antalet personer över 75 år öka dramatiskt, vilket kommer sätta ytterligare press på offentlig sektor och vård- och omsorg både med personella resurser och pengar.

Under ledning av Livsmedelsakademin har projektet hittills identifierat ett antal nyckelområden för att komma tillrätta med undernäringsproblematiken. Bland annat handlar det om att det är väldigt många offentliga och privata organisationer, beslutsfattare och anhöriga som på olika sätt ansvarar för den äldres välbefinnande. Dessa arbetar ofta i stuprör, och med bristande kommunikation emellan sig, vilket gör att undernäringen kan komma smygande och vara svår att upptäcka. Målet nu är att genom samverkan och innovation skapa den individanpassade samhällsförändring som krävs för att lösa problemet med undernäring. I centrum för åtgärderna står måltiden och den äldre. Måltiden har en oerhört stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet, skapar mening i livet, påskyndar läkningsprocesser och bidrar till social samvaro.

Bred uppslutning för att få bort undernäringen

Förstudien i projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre har genomförts av Livsmedelsakademin, tillsammans med Kävlinge kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Fazer och Findus. I nästa fas kommer även Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food arbeta i projektet.

Fem projekt har valts ut av Vinnova

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en av fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet, som VInnova nu satsar totalt 50 miljoner kronor i. De övriga är

-Ett antibiotikasmart Sverige

-Nollvision cancer

-Informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning

-Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är nationella, regionala och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.Läs mer på www.livsmedelsakademin.se

Kontakter

Sara Fredström

Sara Fredström

Presskontakt Kommunikationschef 079-304 0697
Ingrid Landgren

Ingrid Landgren

Presskontakt T.f. vd 070-542 80 55

Relaterat innehåll

För en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring

Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle.

Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.

Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Genom bland annat spaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Våra möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Våra partner och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela livsmedelsnäringen.

Akademin bildades 1994, på näringslivets initiativ. Bakgrunden var det förestående svenska EU-inträdet och den ökade internationella konkurrensen. Vi växte snabbt till ett väl fungerande nätverk med stort engagemang från näringsliv, forskning och samhälle.

Livsmedelsakademin
Mobilvägen 10
22362 LUND
Sweden