Gå direkt till innehåll
Staffan Hansén, vd SPP
Staffan Hansén, vd SPP

Pressmeddelande -

Rekordresultat för SPP

SPP redovisar ett starkt resultat före skatt om 949 miljoner kronor hittills i år (459 miljoner kronor motsvarande period 2020). Resultatet är rekordhögt sett över årets första 9 månader.

Resultatet för det tredje kvartalet följde på serien av starka kvartalsresultat i år.

– De starka finansiella marknaderna är givetvis en viktig faktor bakom resultatökningen, samtidigt som vår digitaliseringsresa varit en viktig faktor i att öka vårt långsiktiga värdeskapande. Dels genom smarta digitala lösningar som förenklar våra kunders vardag, och dels genom stärkt kostnadseffektivitet, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Under årets tredje kvartal påbörjades ett ombyggnadsarbete av SPPs kontor Klaraporten i centrala Stockholm. Det är en del i SPPs arbete med att anpassa verksamheten till framtidens hybrida arbetsliv.

– Vi vill skapa ett varmt och välkomnande kontor, som utgör både en inspirerande arbetsmiljö och en dynamisk mötesplats. Vi siktar på att öppna dörrarna till det nya kontoret i mitten på januari, säger Staffan Hansén.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 949 miljoner kronor (459 miljoner kronor motsvarande period 2020). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 09 21 till 236 miljarder kronor (203). Inbetalda premier exklusive beståndsöverlåtelser* under perioden var 10 404 miljoner kronor (10 410). Solvenskvoten för SPP var per den 30 09 21 158 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 8,7 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 4,2 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 15,03 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 4,18 procent.

*Beståndsöverlåtelser uppgick under 2020 till 4,9 miljarder

Ämnen

Taggar


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Presskontakt

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt Pressansvarig, SPP 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management (including SPP Fonder) +46 70 621 77 92

Relaterat material

Relaterade nyheter

Välkommen till SPP !

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen – från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut.

SPP har drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. SPP ingår i norska Storebrandkoncernen.

SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm