Gå direkt till innehåll
Staffan Hansén, vd, SPP
Staffan Hansén, vd, SPP

Pressmeddelande -

Starkt resultat och digitaliseringen passerar milstolpe

SPP redovisar ett resultat före skatt om 375 miljoner kronor för kvartalet. Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 230 miljarder kronor och inbetalda premier uppgick till 3 398 miljoner.

SPPs förvaltade kapital har de senaste fem åren växt med 50 procent.

- Det är ett kvitto på en ambitiös tillväxtresa med god tillströmning av nya kunder. Vår digitaliseringsresa har varit en viktig faktor bakom tillväxten och resultatskapandet. Och självklart bidrar även den goda avkastningen, säger Staffan Hansén, vd SPP.

Under våren har SPPs kunder fått tillgång till flertalet digitala tjänster, som sparar tid och förenklar administrationen.

- Under kvartalet passerade vi en milstolpe då 90% av våra premiebestämda försäkringar nu migrerats till Lumeras (fd Itello) plattform Inca. Vi kan nu lägga allt mer fokus på att fortsätta utveckla innovativa, digitala och kundvänliga tjänster som förändrar kundmötet.

En ny digital tjänst som nyss lanserats är Hållbarhetskartan.

- "Er Hållbarhetskarta" är en unik tjänst för företaget och dess anställda som vill följa upp hållbarheten i pensionssparandet utifrån sociala, miljömässiga och etiska faktorer, avslutar Hansén. 

SPP Fonder har under årets första kvartal haft nettoinflöden på 4,8 mdkr, vilket motsvarar knappt 13% av marknadens totala nettoflöde.

- Vi är både glada och stolta över att våra fonder lockar fler och fler investerare och vi fortsätter att ta marknadsandelar under inledningen av 2021, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

  Under mars utsågs Storebrand Asset Management, där SPP Fonder ingår, till "Best Fund House: Overall" (Sverige) av Morningstar.

  SPP redovisar ett resultat före skatt om 375 miljoner kronor (79 miljoner kronor motsvarande period 2020). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 230 miljarder kronor (180). Inbetalda premier under perioden var 3 398 miljoner kronor (3 518). Solvenskvoten för SPP var per den 31 mars 2021 148 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 4,1 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 1,7 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 9,6 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 2,5 procent.

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

  Ämnen

  Taggar


  SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

  Presskontakt

  Rickard Ydrenäs

  Rickard Ydrenäs

  Presskontakt Pressansvarig, SPP 070-222 42 26
  Sara Skärvad

  Sara Skärvad

  Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management (including SPP Fonder) +46 70 621 77 92

  Relaterade nyheter

  Välkommen till SPP !

  SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

  På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi utöver ekonomiska parametrar väger in även sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas inom koncernen – från mindre inköpsfrågor till stora investeringsbeslut.

  SPP har drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. SPP ingår i norska Storebrandkoncernen.

  SPP
  Vasagatan 10
  105 39 Stockholm