Gå direkt till innehåll
Staffan Hansén, vd SPP
Staffan Hansén, vd SPP

Pressmeddelande -

Stark tillväxt i SPPs resultat

SPP redovisar ett resultat före skatt om 684 miljoner kronor hittills i år (101 miljoner kronor motsvarande period 2020). Förvaltat kapital har vuxit med 21 procent till 236 miljarder.

Årets andra kvartal präglades av ett starkt resultat och en kraftig tillväxt i förvaltat kapital.

– Vi är glada över det starka resultatet och över den goda avkastning som levererats i både Sparande med garanti och fondförsäkring, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

I juni gick nyheten ut att SPP/Storebrand ställer klimatkrav på kapitalförvaltare. Kapitalförvaltare måste därmed åta sig ett mål om nettonollutsläpp i enlighet med Parisavtalet samt ett aktivt arbete för bevarande av biologisk mångfald för att få förvalta pensionskapital åt Storebrandkoncernen, där SPP ingår.

– Vi är övertygade om att de flesta av våra partners redan delar dessa mål och ambitioner, men detta är oerhört viktigt för oss och därför intensifierar vi uppföljningen av målen med externa kapitalförvaltare, betonar Staffan Hansén.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 684 miljoner kronor (101 miljoner kronor motsvarande period 2020). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 06 21 till 236 miljarder kronor (195). Inbetalda premier exklusive beståndsöverlåtelser* under perioden var 7 013 miljoner kronor (7 325). Solvenskvoten för SPP var per den 30 06 21 146 procent. Sparande med garanti har för en typkund i arbetslivsfasen avkastat 8,3 procent under perioden, och för en typkund som uppnått pensionsålder 4,0 procent. Avkastningen för fonden SPP Mix 80 i fondförsäkring, representativ för sparare i arbetslivsfasen, uppgick till 14,6 procent. Avkastningen i SPP Mix 20, representativ för sparare i pensionsålder, uppgick till 4,04 procent.

*Beståndsöverlåtelser uppgick 4,9 miljarder SEK Q2 2020

Ämnen


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kontakter

Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Presskontakt PR- och Pressansvarig, SPP 072-1794097, 070-222 42 26
Sara Skärvad

Sara Skärvad

Presskontakt Director of Communications Storebrand Asset Management +46 70 621 77 92
Amanda Broomé

Amanda Broomé

Presskontakt Kommunikationsansvarig Storebrand Asset Management Sverige +46 70 852 85 24

Relaterat innehåll

Välkommen till Storebrand & SPP !

Storebrand är en ledande nordisk finanskoncern och en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning. Storebrand erbjuder allt ifrån investeringar i fonder och alternativa tillgångsslag till rådgivning och skräddarsydda förvaltningstjänster.

SPP som är en del av Storebrand erbjuder ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner.

Storebrand & SPP
Vasagatan 10
105 39 Stockholm
Sweden