Gå direkt till innehåll
​Allan Larsson får pris för Östersjöengagemang

Pressmeddelande -

​Allan Larsson får pris för Östersjöengagemang

Allan Larsson vid seminarium om hållbara hav i Almedalen 2013.

Östersjöakutens pris på 50 000 kronor kommer att tilldelas den tidigare finansministern Allan Larsson för hans starka engagemang i Östersjöfrågor. Pristagaren utses gemensamt av de båda ordförandena för Stockholms universitets Östersjöcentrum och Svenska Transportarbetarförbundet, i samråd med Östersjöcentrums föreståndare.

Motiveringen lyder: Allan Larsson har använt ett starkt ledarskap och sina politiska erfarenheter på ett föredömligt sätt i sitt engagemang för att minska mänsklig påverkan på Östersjöns miljö. Allan Larsson har verkat som en brygga mellan olika aktörer och goda lokala initiativ och skapat nya arenor för dialog.

– Allan Larssons engagemang är ett föredöme för oss alla som bor och lever runt Östersjön, säger Lars Lindgren, ordförande för Transportarbetareförbundet. Vi har alla ett ansvar för att Östersjön ska vara ett levande hav för till gagn för människor och djur, ett ansvar som inkluderar att vi överlämnar ett rent och friskt hav till kommande generationer. Ett ansvar som Allan Larsson tagit på yttersta allvar.

I arbetet kring restaureringen av Burgsviken på Gotland har Allan Larsson på ett förnämligt sätt byggt broar och skapat nätverk mellan organisationer och myndigheter som i vanliga fall verkar inom olika delar av samhället. Med budskapet ”Ingen kan göra allt, men alla kan ta hand om sin Östersjövik!” har han lyckats understryka vikten av lokala initiativ i arbetet med att rädda Östersjön. Nätverket har nyligen blivit internationellt genom samarbeten med Föreningen Rädda Lumparn på Åland och projektet Rädda Kuressaareviken på Ösel i Estland.

– Det är otroligt betydelsefullt när en så stark frontfigur som Allan Larsson sätter ljuset på det lokala arbetet, säger Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum, som är den organisation som förvaltar stiftelsen Östersjöakuten.

Ytterligare ett exempel på det starka ledarskapet är att Allan Larsson som drivande kraft bakom Östersjöveckan i Almedalen 2014 fick flertalet Östersjöaktörer att agera samstämmigt, vilket gav en stark röst åt Östersjöfrågorna. Det samarbetet har fortsatt utvecklas inför årets evenemang.

– Forskningsresultat och vetenskaplig kunskap har också alltid varit ett stabilt fundament i hans arbete med att åtgärda Östersjöns tillstånd, vilket förstås är viktigt för oss på universitetet, avslutar Tina Elfwing.

Priset kommer att överlämnas vid Forum Östersjöns möte i Vamlingbo den 27 juni, 2015.

Om Östersjöakuten
Stiftelsen Östersjöakuten är ett resultat av en insamling startad 1994 av Svenska Transportarbetarförbundet till stöd för marin forskning om Östersjön. Medlen överlämnades till Stockholms universitets Östersjöcentrum varvid en fond och senare en stiftelse inrättades.

För ytterligare information
Tina Elfwing, föreståndare vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet, tfn 08-16 17 27, e-post tina.elfwing@su.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.