Gå direkt till innehåll
Foto: Svealands kustvattenvårdsförbund
Foto: Svealands kustvattenvårdsförbund

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Hur mår kustens vatten? Följ med på provtagning!

Under juli och augusti utförs Sveriges mest omfattande kustnära provtagning längs Svealands vackra kust. Följ med forskarna från Stockholms universitet ut på havet, och se konsekvenserna av övergödning och åtgärder med egna ögon. Algblomning är vanligt förekommande på sensommaren liksom syrebrist vid botten.

Arbetet med åtgärder för att minska övergödningen av våra kustområden pågår för fullt. Våtmarker, enskilda avlopp och strukturkalkning av åkermark är några exempel. Situationen har också förbättras i många områden, särskilt jämfört med tiden innan avloppsreningsverken byggdes ut.

Ger åtgärderna effekt?

Korrekta mätningar är nödvändiga för att veta hur kustvattnet mår och om de kostsamma åtgärder som genomförs verkligen har avsedd effekt. Sedan 2001 undersöks årligen vattenkvaliteten på närmare 200 platser i hela Svealands skärgård. Denna rumsliga täckning är unik i landet. Sammanfattningsvis kan konstateras att åtgärder som minskar närings-ämnestillförseln ger en särskilt tydlig effekt vid kusten.

Anmäl intresse om du vill följa med!

Provtagning sker under vecka 29 och vecka 33. Exakta datum beror på väder och vind och meddelas senare till anmälda. Påstigning kan ske i Oxelösund, Lidingö eller Vaxholm samt i Öregrund; ange vilken ort som föredras i din anmälan. Räkna med att båttur inklusive provtagning tar som mest ett par timmar. Antalet personer som kan vara ombord vid varje enskilt tillfälle är begränsat till 4. Först till kvarn gäller. Anmäl intresse och kontaktuppgifter till Göran Andersson, förbundssekreterare Svealands kustvattenvårdsförbund; e-post: goran.andersson@skvvf.se

Provtagningsprogrammet drivs och finansieras av kustkommuner, företag, län och andra vattenpåverkande verksamheter inom samarbetet Svealands kustvattenvårdsförbund. Den utförs årligen av forskare på Stockholms universitet. Resultaten används för bedömning av vattenkvaliteten och för att visa på utvecklingstrender. Detta är sedan underlag för olika åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten längs vår kust och i Östersjön som helhet.

Länkar:

Läs mer:

  • Tillståndet i kustvattnet – resultat från förra årets mätningar - Förbundets omfattande årliga undersökningar av miljötillståndet längs kusten redovisas utförligt i detaljerade kartor, texter och statusbedömningar.
    http://havet.nu/svealandskusten/?d=3368&id=54641983

  • Våtmarker – hur bra fungerar de egentligen? - Under de senaste decennierna har stora resurser satsats på att anlägga nya eller restaurera utdikade våtmarker. Många gånger med det uttalade syftet att minska övergödningen av våra sjöar och hav. En systematisk utvärdering visar att våtmarker generellt fungerar ganska bra, men att skillnaderna är mycket stora.
    http://havet.nu/svealandskusten/?d=3368&id=54641979
  • Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk - Stockholms avloppshistoria från 1500-talet och fram till nu tecknas i en målande och informativ berättelse. I denna artikel får man följa det gruvliga tillståndet i stadens vatten under seklerna fram till 1900-talet, den välgörande upprensningen av Oxdjupet och byggandet av de allt bättre fungerande avloppsreningsverken. http://havet.nu/svealandskusten/?d=3368&id=54641887

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 08-16 40 90