Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Nya provtagningsmetoder avslöjar gifter i plast

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Nya provtagningsmetoder avslöjar gifter i plast

Vad bildas vid uppvärmning av plast? Kan giftiga ämnen nå ner i andningsvägarna? Det är några frågeställningar som behandlas av Daniel Gylestam i en ny avhandling vid Institutionen för analytisk kemi/Avdelningen för arbetsmiljökemi vid Stockholms universitet.

I sin avhandling presenterar Daniel Gylestam en ny och förbättrad metodik för luftprovtagning av isocyanater - reaktiva ämnen som bildas vid tillverkning, upphettning och bearbetning av polyuretanplast.

Tid: Fredag 5 oktober klockan 14.00.
Plats: Avdelningen för arbetsmiljökemi, Esplanadgatan 9, Hässleholm.

– Med den nya metodiken studeras hur ämnena fördelar sig mellan gas och olika stora partiklar i luften. Små partiklar kan nå långt ner till luftvägarnas känsligaste delar. De undersökta ämnena kan orsaka luftvägsproblem och astma. På senare tid har exponering för små partiklar fått stor uppmärksamhet, då dessa är hälsoskadliga och misstänks kunna ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar, säger Daniel Gylestam.

Teknologi för luftprovtagning av gas och fraktionering av olika partikelstorlekar för isocyanater presenteras. Alla respirabla partikelstorleksfraktioner kan nu selektivt fraktioneras och analyseras inkluderande nanopartiklar < 20 nanometer.

Detta gör att det går att utreda vad en arbetares nedre luftvägar, lungans känsligaste delar, kan exponeras för. Det går att mäta halter ner till en miljontedel av det gällande gränsvärdet.

Ett viktigt genombrott är den utvecklade metodiken för direkt bestämning av isocyanater i gasfas. Metodiken bygger på reaktionen mellan joniserat vatten och isocyanater kopplat till masspektometri.

– Exponering för luftburna reaktiva ämnen är ett stort problem i industrin och i många fall är man inte medveten om att arbetare exponeras. Man kan inte utesluta att exponering för farlig plaströk också sker i hemmiljön, säger Daniel Gylestam.

Avhandlingen försvaras den 5:e oktober, klockan 10.00 i Hässleholms kulturhus. Därefter presenterar Daniel Gylestam sina forskningsresultat vid en öppen presskonferens klockan 14.00 vid Avdelningen för arbetsmiljökemi. Opponent är Dhimiter Bello, forskare vid School of Health & Environment, Department of Work Environment, University of Massachusetts, Boston, USA. Professor Bello har en bakgrund inom organisk analytisk kemi och är specialist rörande exponeringsundersökningar och miljöepidemiologi. Avdelningen för arbetsmiljökemi, som tillhör Institutionen för analytisk kemi vid Stockholms universitet, bedriver sedan flera år forskning i Hässleholm.

Avhandlingens titel: ”Isocyanates – gas and particle generation, sampling and detection”

Ytterligare information
Daniel Gylestam, doktorand vid Avdelningen för arbetsmiljökemi, mobil 073- 340 20 38, e-post Daniel.Gylestam@anchem.su.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Stockholms universitet, centralt 08-16 40 90

Välkommen till Stockholms universitet!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev.

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning.

Pressbilder från exempelvis Mostphotos får enbart användas i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till pressreleaser eller forskningsnyheter kopplade till Stockholms universitet. Vid publicering, ange alltid fotograf (om det framgår) och i de fall där det är aktuellt, Mostphotos.