Gå direkt till innehåll

Kategorier: kronisk smärta

Bild: Regionråd, Stefan Svensson (Kd) och ordförande i Svenska Osteopatförbundet, Emmelie Hansen.

Regionråd: - Förvånande att osteopat inte är ett legitimationsyrke i Sverige

Redan år 2019 tog Nordiska rådet ett enhälligt steg framåt genom att förespråka legitimeringen av osteopati som ett yrke i hela Norden. Danmark uppnådde legitimering redan 2018, medan Norge lyckades genomföra det år 2022. I Finland erkändes osteopati som ett legitimt yrke så tidigt som 1994. Sverige har ännu inte legitimerat osteopati. Emmelie Hansen, ordförande i Svenska Osteopatförbundet, är leg

Legitimerade osteopater: En resurs för en hållbar och effektiv vård

Legitimerade osteopater: En resurs för en hållbar och effektiv vård

I Sverige lider många människor av muskuloskeletala smärttillstånd, och antalet patienter med denna typ av besvär ökar ständigt. Samtidigt står vården inför utmaningar med långa vårdköer. Legitimering av osteopater som yrkesgrupp kan bidra till att lindra trycket på vården, och samtidigt säkerställa patientsäkerheten, genom att ge patienter tillgång till snabbare och effektivare behandling för mus

Emmelie Hansen, Ordförande i Svenska Osteopatförbundet. Foto: Olga Vidfar

Ordförande i SOF önskar God Jul med en önskan om att bli en större del av vården.Kostnaderna och ringverkningarna till följd av muskuloskeletala problem är enorma. Hjälp inom hälso - och sjukvården behövs mer än på länge. Svenska Osteopatförbundet har flera hundra medlemmar som är redo att hjälpa till - kanske främst där den nuvarande vården brister. Vi behöver hälsopersonal som kan sätta av tid och är bra på hands- on behandling.
Tyvärr saknar vi biljetten in i vå

Smärta i rörelseapparaten är ett vanligt besvär som leder till sjukskrivning

Smärta i rörelseapparaten är ett vanligt besvär som leder till sjukskrivning

Smärta i rörelseapparaten är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. Vanligast är ryggsmärta, där 8 av 10 av vuxna svenska befolkningen någon gång drabbas. Smärta i rörelseapparaten leder ofta till sjukskrivning med höga samhällskostnader som följd. Forskning visar att manuell behandling är en säker och effektiv behandlingsmetod.
- Osteopater kan, med sin gedigna kunskap om

Välkommen till Svenska Osteopatförbundet!

Svenska Osteopatförbundet (SOF) arbetar för att säkerställa medlemmarnas professionella och politiska intressen. Förbundet, med nästan 400 medlemmar, vill etablera osteopati som en mer tillgänglig, distinkt vårddisciplin i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår profession för att främja god folkhälsa. Ett av våra huvudfokus är legitimation för osteopater.

Svenska Osteopatförbundet
Össby 1
45293 Strömstad
Sverige