Gå direkt till innehåll
Starkt förtroende för svenskt kött

Pressmeddelande -

Starkt förtroende för svenskt kött

Konsumenternas förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning ökar. De flesta vet att svenska bönder använder mindre antibiotika i djuruppfödningen än djuruppfödare i andra länder. Det framgår av Svenskt kötts årliga undersökning om svenska folkets attityder till kött.

Råvarornas ursprung blir allt viktigare för många konsumenter, 8 av 10 vill ha en tydlig märkning. 82 procent känner också igen märket Svenskt kött och det är en mycket stark siffra då märket fortfarande är ungt, knappt fyra år gammalt.

Det pågår ett successivt byte av köttråvara i många charkuterier där importerat kött ersätts med svenskt, framför allt hos handelns egna varumärken.

- Bytet av råvara sporrar till en tydligare märkning, använder man svenskt kött så vill företaget naturligtvis berätta det. Vi märker också att allt fler företag frågar efter märket och har börjat använda det aktivt på förpackningarna. Precis som konsumenterna önskar, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.

Förstår kopplingen mellan god djurhållning och ett högre pris

Resultaten visar tydligt att de redan positiva attityderna till svenskt kött och svenska djuruppfödare ytterligare stärkts. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare och andelen som är mycket positiva ökar.

Undersökningen visar också att kunskapen om de svenska reglerna för djurskydd ökar.

- Det är glädjande att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. , säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.

Det är också fler, mer än varannan, som enbart väljer svenskt kött när de köper kött, vilket också gett resultat i Jordbruksverkets årsstatistik över köttkonsumtion. Första gången på många år har svenskt kött ökat och importen har minskat.

Ökad medvetenhet om antibiotikaresistens

7 av 10 konsumenter är beredda att betala mer för en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen. Svenska djur har den lägsta antibiotikaförbrukningen inom EU. Danmark har tre gånger högre och Tyskland 16 gånger högre antibiotikaförbrukning per kilo kött.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött har tydliga kriterier och står för att köttet kommer från djur som är födda och uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten är också tillverkad och packad i Sverige.

*Det är femte året i rad som YouGov har ställt frågor om svenskarnas attityder till kött och charkuterier i allmänhet och det svenska köttet i synnerhet. Mätningen gjordes 13 - 15 februari och 1011 intervjuer gjordes med kvinnor och män i åldern 20-69.

Ämnen

Kategorier


Svenskt kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket "Svenskt kött" betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.

Kontakter

Isabel Moretti

Isabel Moretti

Presskontakt VD +46 72 142 04 83
Karin Amedé

Karin Amedé

Presskontakt Kommunikationschef 070-422 23 70

Svenskt Kött berättar om varför du ska välja svenskt gris-, nöt- och lammkött när du handlar mat och äter ute.

På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Du kan också beställa och ladda ner material.

På svensktkött.se hittar du massor av nyheter, kunskap och inspiration om köttdetaljer, styckning, tillagning och recept. Här möter du även några av alla svenska bönder som berättar om sitt arbete. Du kan också beställa och ladda ner material.

I priset för det svenska köttet ingår:
•Världens strängaste djurskyddslagstiftning
•Respekt för djurens behov av naturligt beteende
•Mycket hög livsmedelssäkerhet
•Arbetstillfällen i Sverige och en levande landsbygd
•Öppna och värdefulla landskap tack vare betesdjuren; bara svenska djur kan beta svenska hagar

Svenskt Kött ägs av Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Köttföretagen, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare och Svenska Fåravelsförbundet.

Svenskt Kött
Franzéngatan 6
105 33 Stockholm