Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barns säkerhet och hortikultur – forskningsområden för hedersdoktorer vid SLU

Dr Barbara Lee från USA  och professor Kornelia Smalla från Tyskland, har utsetts till hedersdoktorer vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU i Alnarp.

Barbara Lee är verksam vid Marshfield Clinic Research Foundation, Wisconsin, USA och uppmärksammas för sina insatser att förebygga skador bland barn och ungdomar inom lantbrukssektorn. Hennes insatser har bidragit till att barnolycksfallen inom sektorn i USA har minskat med 60 procent sedan 1998.

Barbara Lee har i USA etablerat ett nationellt centrum för barn och ungdomars hälsa och säkerhet på landsbygden och i lantbruket. Hennes forskning har utgjort underlag för North American Guidelines for Children´s Agricultural Tasks.

Rådgivningen har gett underlag för ett svenskt forskningsprojekt med finansiering av Stiftelsen lantbruksforskning. Barbara Lee har vid flertal tillfällen samarbetat med forskare inom området vid SLU i Alnarp.

Barbara Lee´s rekommendationer används bland annat i den svenska satsningen " Säkert bondförnuft”.  

Kornelia Smalla är vetenskaplig direktör vid Julius Kühn Institut och professor vid universitetet i Braunschweig i Tyskland. Hon är en av förgrundsgestalterna inom ekologisk mikrobiologi. Hennes forskning knyter ihop miljömässiga, medicinska och växtproduktionsrelaterade frågeställningar.

Kornelia Smalla har ett mycket gott samarbete med forskare inom Område Hortikultur vid SLU i Alnarp. Bland annat har hon varit med i uppbyggnaden av forskarskolan µHORT.

Kornelia Smalla  är en värdefull resurs i ett flertal av de doktorand- och forskningsprojekt som bedrivs inom hortikultur vid SLU; exempelvis bevattningsvatten som spridningskälla för antibiotikaresistens via fältodlade grönsaker och bär, samspel mellan gråmögel och biologiska bekämpningsmedel i ekologisk jordgubbsodling samt hälsostatus i slutna odlingssystem.

Barbara Lee och Kornelia Smalla promoveras till hedersdoktorer vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU.

Promotionen hålls den 8 oktober 2011 vid SLU i Uppsala. Hedersdoktorerna från SLU:s fyra fakulteter håller sina föreläsningar den 7 oktober 2011.

För mer information:

Om Barbara Lee:

Peter Lundqvist  040-415495, 070-729 61 15   peter.lundqvist@slu.se

Om Kornelia Smalla:

Beatrix Alsanius  040-415336 beatrix.alsanius@slu.se

 

 

Ämnen

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409