Gå direkt till innehåll
Etiopiska bybor vittnar om våtmarkers betydelse

Pressmeddelande -

Etiopiska bybor vittnar om våtmarkers betydelse

En våtmark kan jämna ut skillnaderna i vattenflöden i en biflod till Blå Nilen under året. I kompletterande intervjuer med ortsbefolkningen uppströms och nedströms ett skogsområde i Etiopien fick doktoranden Solomon Gebreyohannis vid SLU reda på det som inte hans hydrologiska mätningar och satellitbilder kunde visa.

I Etiopien är avskogningen mycket omfattande, vilket man har antagit påverkar hög- och lågvattenflödena i vattendragen.

Solomon Gebreyohannis doktorsarbete vid SLU inbegriper flödesdata för 30 olika floder i Etiopien för de senaste 50 åren. Ett dussintal av dessa floder har studerats i detalj, med flödesdata, flyg- och fjärranalys samt intervjuer bland ortsbefolkningen.
Solomon Gebreyohannis har bland annat studerat ett område runt floden Koga, en biflod till Blå Nilen. Skogsutbredningen har där minskat från 16 procent 1957 till endast 1 procent 1986. Det skedde främst i samband med en politisk markreform i mitten av 1970-talet. Under samma period har man mätt vattenflödet i floden.

Med hjälp av dessa hydrologiska uppgifter samt flyg- och satellitbilder har Solomon Gebreyohannis försökt hitta ett samband mellan skogsavverkningen i området och vattentillgången i floden. Lite oväntat såg man inga förändringar i vare sig hög- eller lågvattenflödet trots den stora avskogning som skett i området.

I intervjuer med några byäldstar framkom dock att förhållandena skilde sig ovanför respektive nedanför en stor våtmark. Uppströms våtmarken hade lågvattenflödet minskat och högvattenflödet ökat. Nedströms våtmarken hade byborna däremot inte noterat några skillnader i vattenflödet, vilket pekar på att våtmarken utjämnar effekterna av avskogningen.

MSc Solomon Gebreyohannis Gebrehiwot, institutionen för vatten och miljö, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Hydrology and forests in the Blue Nile basin - what can be learned from half a century of observations and community perception for water management?” Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

  • Tid: fredagen den 30 mars 2012 klockan 10:00
  • Plats: Uppsala, Loftets hörsal
  • Opponent: Professor Tammo Steenhuis, Department of Biological and Environmental Engineering, Cornell University, Ithaca, USA

Mer information

Solomon.Gebreyohannis@slu.se, 018-67 30 59

Kevin.Bishop@slu.se, 018-67 31 31, Kevin Bishop,

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf/källa ska anges)

Aba Enyew (till vänster), 86 år och byäldste i en by i närheten av floden Gilgel Abbay, deltog i intervjuerna. Aba Enyew och mannen till höger är båda präster i byn. Foto: Solomon Gebreyohannis, SLU, https://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2012/pressfoton/Visit-foto-SolomonGebreyohannis_mod.jpg

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409