Gå direkt till innehåll
Prototyp 2030 testas på flera gymnasieskolor under höstterminen. Bild: Tobias Larsson
Prototyp 2030 testas på flera gymnasieskolor under höstterminen. Bild: Tobias Larsson

Pressmeddelande -

Förändrade matval för miljön och klimatet - vad är konsumenterna beredda att göra?

En ny undersökning från SLU Holding visar att konsumenter kan tänka sig att förändra sina matval för klimatet och miljön. Att minska på matsvinnet, handla mer svenskt och att välja närproducerat toppar listan. Undersökningen visar också att många konsumenter säger sig sakna kunskap om hur det egna matvalet påverkar miljön och klimatet.

Undersökningen som genomfördes våren 2019 visar att varannan konsument är beredd att ändra sina matval för att minska negativ miljö- och klimatpåverkan

Det här kan konsumenterna tänka sig att förändra för att minska matens påverkan på miljön och klimatet:

1. Minska matsvinnet.

2. Handla mer svenskt.

3. Handla mer närproducerat.

4. Lära sig mer om innehållet.

5. Planera bättre.

6. Lära sig mer om matens ursprung.

7. Lära sig mer om matens påverkan.

8. Sortera maten hemma efter datum.

9. Handla mer ekologiskt.

10. Mindre portioner.

11. Mer vegetariskt.

(Listan är presenterad i rangordning. Att minska matsvinnet är den åtgärd som flest kan tänka sig ).

Begränsad kunskap om påverkan

– Det finns en vilja hos konsumenterna att förändra sitt matval. Undersökningen visar att många konsumenter är osäkra på hur det ska gå till. Bortser vi från de tre översta svaren, handlar det bl a om att konsumenterna vill få en ökad förståelse för vad maten innehåller, dess ursprung och hur valet påverkar miljön och klimatet. För att rusta framtidens konsumenter vill vi på SLU Holding tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Högskolan i Skövde (HS) utifrån en digital prototyp bygga ett dataspel som kan ge ökad kunskap om hur matvalet påverkar miljön och klimatet, säger Mats Wiktorsson, innovationsrådgivare på SLU Holding i Skara.

En av forskarna på SLU som är med och utvecklar spelprototypen är Anna Hessle som ser ökad kunskap hos konsumenterna som en viktig faktor när det gäller att förändra matvalet för miljön och klimatets skull.

Minskat matsvinn i topp

– Undersökningen visar att de flesta kan tänka sig att minska matsvinnet. Frågan har varit i fokus under en period och det verkar som om konsumenterna tagit det till sig. Att ta hand om maten som vi köper och konsumera den i så hög grad som möjligt är viktigt liksom att välja rätt från början. Att välja svenska råvaror är klimatsmart och det är något som jag hoppas konsumenterna har i åtanke när de väljer, säger Anna Hessle.

Test av spel om mat och klimat

Tillsammans med SLU och HS Interaction Lab bygger SLU Holding en prototyp till ett spel om framtidens matval. Prototyp 2030 är finansierad av Västra Götalandsregionen och SLU tillsammans. Den kommer att testas under hösten 2019 inom flera ämnen på gymnasieskolan för att sedan utvecklas vidare i en skarp version 2030 KliMat-spelet. Ambitionen är att göra en regional version för Västra Götalands län och en nationell version för hela landet. Finansiering är sökt och besked kommer under hösten.

För mer information:

Mats Wiktorsson, SLU Holding, mats.wiktorsson@slu.se, tel 0722-096603, Anna Hessle, SLU, anna.hessle@slu.se, tel 0511-671 43, Björn Berg Marklund, bjorn.berg.marklund@his.se, tel 0500-448351

Fakta om undersökningen

Listan är en sammanställning från undersökningen där konsumenterna svarade på frågan:Vilken av följande saker kan du tänka dig at förändra för att minska matens påverkan på miljö och klimat?

Syftet med undersökningen som genomfördes våren 2019 är att få olika konsumentgruppers syn på hur deras eget matval påverkar miljön med fokus på klimatet och också att bedöma konsumenternas kunskap om hur olika matval påverkar miljön. Resultatet av vad svenskarna kan om matens miljö- och klimatpåverkan bygger på en nationell undersökning av 400 svenskar som telefonintervjuatsav IMA marknadsutveckling på uppdrag av SLU Holding.

SLU Holding bidrar till att skapa innovationer av forskning och idéer från SLU för att göra skillnad i samhället. Vi stöttar med affärsrådgivning, marknadsanalyser och i finansiella och juridiska frågor. Tillsammans med forskare skapar vi hållbar tillväxt för att nå FN:s Agenda 2030: Globala mål för hållbar utveckling. SLU Holding driver även Green Innovation Park – en innovationplattform och Science Park.

Läs mer www.sluholding.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.