Gå direkt till innehåll
– Det här gör det möjligt att satsa på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor, säger professor Sigrid Agenäs, SLU. (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU)
– Det här gör det möjligt att satsa på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor, säger professor Sigrid Agenäs, SLU. (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU)

Pressmeddelande -

Mångmiljondonation till SLU för forskning på mjölkkor

Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Juverinflammation är den vanligaste sjukdomen hos svenska mjölkkor. Den orsakar djuren obehag och medför stora ekonomiska förluster för lantbruksföretagen och står dessutom för en stor andel av antibiotikaanvändningen till nötkreatur. Forskning för att förebygga sjukdomen och finna nya behandlingsformer är därför högprioriterad. Sverige ligger i framkant då det gäller god djurvälfärd för produktionsdjur som därigenom också hålls friskare. Djurhållningen kan dock förbättras vartefter vi lär oss mer om viktiga faktorer för djurens välbefinnande, och forskning för bättre djurhållningssystem baserat på nya rön är därför ständigt mycket angelägen.

– Forskning inom mjölkproduktion är ett av Stiftelsens tre huvudsyften och mjölkkor låg vår stiftare, Werner von Seydlitz, varmt om hjärtat. Därför är vi glada för att kunna stötta angelägen forskning inom det området till gagn för våra mjölkkor, säger Stiftelsens ordförande Mats Landén.

– Vi är mycket tacksamma för den här privata finansieringen av en tjänst, säger docent Bodil Ström Holst, chef för den aktuella avdelningen vid SLU. Den storslagna donationen ger oss en unik möjlighet att satsa på en ung forskare inom juverinflammation som kan bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom området.

– Den här generösa finansieringen gör det möjligt att göra en satsning på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor, säger professor Sigrid Agenäs, SLU. Fantastiskt med forskningsmedel från en privat givare, som vi med stor tacksamhet tar emot.

Om Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz där uppdraget har formulerats i hans testamente.Stiftelsens ändamål ska genom årligt finansiellt stöd främja forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige, teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning samt forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning.

www.wernerstiftelser.se

Om Werner von Seydlitz

Diplomingenjör Werner von Seydlitz verkade inom metall-, trä- och massaindustrin. Han bedrev även mjölkproduktion på sin egendom och hade ett stort engagemang i mjölkkobesättningen. Han var en stor entreprenör och en industriell förnyare. von Seydlitz gick bort i maj 2016 i en ålder av 88 år. Hans vilja var att genom donation av medel till stiftelser främja utbildning och forskning inom områden som stod hans livsverk MP bolagen nära, samt främja entreprenörskap, förenings- och kulturverksamhet.

Kontakt:

Christine Jakobsson, VH-fakulteten, SLU, tel 018-67 16 82
christine.jakobsson@slu.se

Mats Landén,styrelseordförande i Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, tel 0768-79 42 30

mats.landen@wernerstiftelser.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.