Gå direkt till innehåll
Maria Norrfalk och Karl-Gustaf Löfgren nya hedersdoktorer vid SLU

Pressmeddelande -

Maria Norrfalk och Karl-Gustaf Löfgren nya hedersdoktorer vid SLU

Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU har utsett två nya hedersdoktorer, Maria Norrfalk landshövding i Dalarnas län, samt Karl-Gustaf Löfgren, senior professor i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Maria Norrfalk är utbildad jägmästare och har under sin karriär bland annat arbetat som generaldirektör både för Skogsstyrelsen och för Sida. Norrfalk har haft ett stort antal externa styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag. Under 1993-2001 satt hon i SLUs styrelse och bland de nuvarande uppdragen är hon styrelseledamot i Swedfund International AB och Världsnaturfondens förtroenderåd. Sedan 1993 är Maria Norrfalk ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Ur motiveringen: ”Norrfalk har under sin karriär bidragit till att föra ut resultat från forskningen i praktisk verksamhet. Som styrelseordförande för Future Forests bidrar Norrfalk aktivt till att utveckla en hållbar förvaltning av naturresursen skog samt att utveckla samspelet mellan den traditionella skogsforskningen och samhällsvetenskap och humaniora. Maria Norrfalk är därför en person som väl fyller kraven för att utnämnas till hedersdoktor vid SLUs fakultet för skogsvetenskap.”

Karl-Gustaf Löfgren, senior professor i nationalekonomi, doktorerade 1977 vid Umeå universitet där han fortfarande verkar. I slutet av 1970-talet utnämndes han till professor i skogsekonomi vid SLU och bidrog till att institutionen för skogsekonomi blev en av de ledande forskningsmiljöerna i världen i ämnet. Karl-Gustaf är invald i såväl Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som Kungliga Vetenskapsakademin.

Ur motiveringen: ” Löfgren har en närmast unik bredd i sin forskning. Han har publicerat vetenskapliga artiklar och böcker inom så vitt vitt skilda fält av ekonomiämnet som skogsekonomi, miljöekonomi, arbetsmarknadsteori, välfärdsekonomi, makroekonomi  och offentlig ekonomi. 

Löfgrens engagemang i forskarutbildningen bör framhållas. Han har handlett ett betydande antal doktorander inom olika delar av det skogsekonomiska fältet.

Även efter sin flytt från SLU har Karl-Gustaf varit aktiv och visat stort engagemang för skogsvetenskapliga frågor, vilket också framgår av hans omfattande forskning även efter 1988. Bl.a. kan nämnas att han var inbjuden “key note speaker” på IUFRO’s World Congress 2010.”

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid SLUs promotionshögtid den 8 oktober i Uppsala.


Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409