Gå direkt till innehåll
Medicinska bevis för att naturen läker

Pressmeddelande -

Medicinska bevis för att naturen läker

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Läkaren Matilda Annerstedt har i sitt doktorsarbete vid SLU fokuserat på att ge en medicinsk vinkling av sambanden mellan vistelse i naturen och hälsa. Hon har bland annat sammanställt de bevis som finns för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd och funnit att detta kan vara en effektiv behandling vid flera olika sjukdomar, till exempel fetma, schizofreni och depression.

Hon undersökte betydelsen av närhet till och vistelse i olika skogar för personers stressnivå i ett par befolkningsstudier. Det verkar som att tillgång till lövskog är viktig för stressade individer, möjligen ännu mer än barrskog.

I en större studie följde hon även upp individernas hälsotillstånd fem år senare. Då fann hon att kombinationen av fysisk aktivitet och lugn och fridfull natur utgjorde en skyddande faktor mot mental ohälsa.

– Det betyder att de individer som hade tillgång till denna typ av natur och dessutom var fysiskt aktiva löpte en signifikant mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa, säger Matilda Annerstedt.

Återhämtning från stress undersöktes i ett virtuellt laboratorium vid Lunds Tekniska Högskola. Med hjälp av avancerad datorsimuleringsteknik framställde man en virtuell skogsmiljö där stressade personer fick återhämta sig. Samtidigt mätte man halterna av stresshormon, hjärtrytm och andra stressmarkörer. Det visade sig att kombinationen av naturljud och virtuell skogsmiljö ledde till en aktivering av det parasympatiska nervsystemet (kroppens lugn-och-ro-system) och återhämtningen från stress blev mer effektiv än för kontrollgruppen som vistades i en vanlig lugn inomhusmiljö, utan virtuell skogsomgivning eller naturljud.

Resultaten är intressanta eftersom en stor del av världens ohälsa idag präglas av just stressrelaterade sjukdomar och andra mentala tillstånd. Det är då viktigt att bevara och utöka städers och omgivande områdens gröna ytor samt att planera för en god, grön kvalitet i nya bostadsområden.

– En förbättrad folkhälsa blir ytterligare en anledning för oss att ta hand om vår natur och dess biodiversitet, säger hon.

--------------------------------------

Legitimerade läkaren Matilda Annerstedt vid område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Nature and Public Health – aspects of promotion, prevention, and intervention”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: fredag 2 december 2011, klockan 9.00

Plats: Crafoordsalen, Navet, Alnarp

Opponent: professor Roger Ulrich, Texas A & M University, USA samt gästprofessor vid Chalmers Universitet i Göteborg

 

Mer information

Matilda Annerstedt, 073-982 34 35, 040-41 50 78, matilda.annerstedt@slu.se

Avhandlingen, http://pub.epsilon.slu.se/8424/

Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU i Alnarp http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltj/om-fakulteten/institutioner-/aem/

Hemort: Lund

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen, fotograf ska anges.)

Matilda Annerstedt. Foto: M. Annerstedt, https://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2011/pressbilder/Matildaportr%c3%a4tt.jpg

Stressade försökspersoner fick återhämta sig i ett virtuellt laboratorium med skogsmiljö. Foto: Mattias Wallergård, https://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-slu-bilder/aktuellt-bilder/2011/pressbilder/VirtuellSkogsmilj%c3%b6.jpg

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.