Gå direkt till innehåll
Mekanismer bakom fetma och diabetes tolkas genom nya studier av hönstillväxt

Pressmeddelande -

Mekanismer bakom fetma och diabetes tolkas genom nya studier av hönstillväxt

Genom artificiellt urval har två extrema hönslinjer skapats vid Virginia Tech, USA. Den stora hönan kommer från linjen med hög tillväxt och väger tolv gånger så mycket som den lilla hönan, som är från linjen med låg tillväxt. Båda hönsen är åtta veckor gamla. Foto: Vincent J. Musi (c) (Bildrättigheter: Gina Martin gmartin@ngs.org)

Forskare vid SLU, Uppsala universitet och i USA har tillsammans studerat vilka gene­tiska mekanismer som gjort det möjligt att på endast 50 generationer selektera fram två hönslinjer med 12 gångers skillnad i kroppsvikt. Studien ger nya insikter kring hur man ska studera våra folksjukdomar och egenskaper av betydelse inom livsmedelsproduktionen. Resultaten publicerades i PLoS Genetics den 21 juli.

I studien har forskarna använt data från en korsning mellan två hönslinjer, som under ett halvt sekel selekterats för hög, respektive låg kroppsvikt. Idag väger de tunga hönorna tolv gånger så mycket som de lätta vid åtta veckors ålder.

– Det är glädjande att vi har lyckats visa att de här komplexa interaktionerna är stabila över tiden. Detta gör oss säkra på att det vi nu ser är något som verkligen har betydelse för hur kroppsvikten regleras, säger postdoktor Mats Pettersson.

Han och professor Örjan Carlborg, båda vid institutionen för husdjursgenetik, SLU Uppsala, har tillsammans undersökt geninteraktionerna i detalj.

I tidigare studier har forskarna visat att samverkande gener varit viktiga för hönsens tillväxt, men nu har man tagit ett steg längre genom att både upprepa resultaten i en oberoende population och visa att interaktionerna är ännu mer komplexa.

– Dessa hönslinjer uppvisar stora skillnader i många fler egenskaper än kroppsvikt, som exempelvis i aptit, fetma och immunförsvar. Det är därför en intressant modell för att försöka förstå de biologiska effekterna av selektion och hur dessa egenskaper regleras genetiskt. Intressant för tillämpningar både inom livsmedelsproduktion och medicinsk vetenskap, säger Örjan Carlborg.

En ökad förståelse av de grundläggande genetiska mekanismer som orsakar folksjukdomar som diabetes och fetma, eller som är av betydelse för produktionen av livsmedel från växter och djur, är central för att vi ska kunna öka vår livskvalitet och försörja en växande befolkning.

– Forskarna har länge varit osäkra på hur stor betydelse genetiska interaktioner har för regleringen av dessa komplexa egenskaper och därför inte lagt några större resurser på att söka efter dem. Våra resultat visar att man bör ändra strategi framöver. Om man inte gör detta blir det svårt att på ett effektivt sätt utnyttja genetisk information till att hitta nya behandlingar för sjukdomar och avla fram djur och växter som producerar livsmedel på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Mer information
Örjan Carlborg, tel 076-21 09 114, e-post: orjan.carlborg@slu.se

Läs artikeln i PLoS Genetics: http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1002180

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.