Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Alnarps nötköttdag 1/12

Svensk nötköttproduktion har nu möjlighet att sätta fart efter många år med låga priser och avveckling. Producentpriserna är på historiskt hög nivå och bristen på kalv är stor. Efterfrågan på svenskt kött är i dag stark efter den information kring bl a djurhälsa och djurskydd som gjorts av Svenskt kött, och allt fler nötköttsprodukter når marknaden.

Alnarps nötköttdag firar i år tioårsjubileum och inleder med en tillbakablick över dessa tio år och tar sedan det som bas när producenter, forskare, rådgivare och studenter tillsammans ägnar dagen åt sydsvensk nötköttproduktion. Därefter adresseras framtidsfrågor som:

  • Är nötköttproduktion en framtidsbransch? Vi tittar internationellt och ser på OECD/ FAOs prognos för nötköttsproduktionen och Agribenchmarks lönsamhetsstudier runt om i världen.
  • Hur bibehåller vi efterfrågan och håller producentpriset på en hög och stabil nivå i Sverige? Hur får vi fler producenter och hur får vi fler att producera mer nötkött i Sverige för att möta den ökade efterfrågan svenskt kött?
  • Vet vi vad vi säljer? Vad är kvalitet och hur smakar biffen? Vi provsmakar nötkött som tillagats på olika sätt och följer upp med köttkunskap.
  • Hur effektiviserar och digitaliserar vi arbetet på nötköttgårdarna för att skapa bättre konkurrenskraft och spara tid?
  • Hur hanterar vi svensk nötköttproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur möter vi handel och konsumenter?

Några av Sveriges kunnigaste inom nötköttområdet är föreläsare under dagen. Dessutom medverkar Sara Ashwell från England som presenterar Farmplan, Englands mest använda managementprogram för nötköttsproduktion.

Alnarps nöttköttdag hålls i SLU Alnarpsgårdens aula torsdag den 1 december, kl 9.00-15.00..

Fullständigt program och anmälan: http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20161201.aspx

Medier deltar kostnadsfritt.

Kontakt: madeleine.magnusson@slu.se tel 070-171 50 13

Alnarps nötköttsdag arrangeras av SLU Alnarp, LRF Skåne, Skånes Nötköttsproducenter och Partnerskap Alnarp.

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.