Gå direkt till innehåll
SLU Grogrund är ett kompetenscentrum för växtförädling, och invigs den 4 september i Alnarp.
SLU Grogrund är ett kompetenscentrum för växtförädling, och invigs den 4 september i Alnarp.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Landsbygdsministern inviger SLU Grogrund 4 september

SLU Grogrund är ett av SLU:s särskilda uppdrag från regeringen. I samverkan mellan akademi och näringsliv byggs ett virtuellt kompetenscentrum upp för svensk växtförädling, som ska bidra till en ökad och hållbar livsmedelsproduktion i hela Sverige. Den 4 september inviger landsbygdsminister Jennie Nilsson SLU Grogrund tillsammans med SLU:s nya rektor Maria Wedel Knutson på SLU i Alnarp.

Invigningen samlar ett hundratal forskare och representanter från svensk livsmedels- och jordbruksindustri samt politiker på nationell och regional nivå för att fira uppstarten av SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

Samverkan utvecklar svensk växtförädling

Sedan inrättandet 2018 och fram till juni i år har SLU Grogrund startat totalt 16 projekt. Grunden för verksamheten är ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv som genom sin samverkan ska utveckla svensk växtförädling. En ökad livsmedelsimport, klimatförändringar och nya konsumtionstrender ställer den svenska jordbruksnäringen inför avgörande utmaningar.

– Förutsättningarna att säkra livsmedelsförsörjningen till Sveriges befolkning har förändrats. Vi behöver tillgång till grödor som är anpassade efter framtida klimat och de specifika odlingsförhållanden som råder i Sverige. Växtförädling är en långsiktig process och det tar minst 10–12 år att utveckla en ny sort och upp till 50 år att ta fram en ny gröda. Därför behöver vi skapa och lära oss tillämpa nya innovationer för att förkorta dessa processer, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund.

Finansiering från regeringen nödvändig

Som ett av regeringens särskilda uppdrag har SLU Grogrund tilldelats 20 mnkr per år 2018–2019. Från och med 2020 har det aviserats ett anslag på 40 mnkr per år. Eva Johansson menar att denna finansiering är nödvändig för att SLU Grogrund ska kunna utveckla den kompetens som behövs för att öka den inhemska livsmedelsproduktion och självförsörjningsgraden på ett hållbart sätt.

– SLU Grogrund är en av de största satsningarna som aviserats av regeringen för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Med invigningen vill vi synliggöra vikten av att denna satsning nu fullföljs, så att SLU Grogrund kan bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning och utveckling av den svenska livsmedelsindustrin, vilket kan möjliggöra en cirkulär och biobaserad tillväxt på längre sikt, säger Eva Johansson.

För landsbygdsministern och delar av SLU:s ledningsgrupp, som inkluderar rektor Maria Knutson Wedel och prorektor Karin Holmgren, väntar ett gediget heldagsprogram. Dagen inleds med en visning av Foodhills och Food Valley of Sweden i Bjuv under förmiddagen. Därefter bär det av till Alnarp där en guidad tur på Växtproteinfabriken följs av lunch med särskilt inbjudna gäster samt ett besök på NordGen. Själva invigningsceremonin är öppen för alla och genomförs vid planteringarna intill Trädgårdslaboratoriet. Programmet avslutas med en panelpresentation i Alnarpsgården med SLU Grogrunds pågående projekt under ledning av konferencier Lennart Wikström.

Medierna bjuds in att närvara under förmiddagens programdel och invigningsceremonin med efterföljande presentation. Medverkan under dagen och intervjuförfrågningar skickas till nedanstående presskontakt.


Program

Förmiddag (för särskilt inbjudna)

09.30–10.30 Visning av Foodhills och Food Valley of Sweden, Bjuv

11.45–12.15 Visning av Växtproteinfabriken, Mellangård, Alnarp

13.30–13.50 Besök på NordGen, Smedjevägen 3, Alnarp


Eftermiddag 

14.00–14.30 Invigningsceremoni, Trädgårdslaboratoriet, Alnarp

15.00–16.00 Presentation av SLU Grogrund, aulan i Alnarpsgården


Presskontakter

Om invigningsprogrammet, anmälan och intervjuförfrågningar, kontakta:

Linda Vidarv, kommunikatör
linda.vidarv@slu.se
Tel  073- 063 57 79

Vid frågor om Foodhills och Food Valley of Sweden, Bjuv, kontakta:

Julia Andersson, projektassistent
julia.andersson@foodhills.se
Tel 042–17 04 07

Vid frågor om NordGen, kontakta:

Sara Landqvist, kommunikatör
sara.landqvist@nordgen.org
Tel 040–53 65 58, 0763–03 33 88

För intervju med statsrådet Jennie Nilsson:

Hanna Alexandersson, pressekr.
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se
Tel 0730-81 76 85

Mer om invigningen

SLU Grogrund invigs onsdag 4 september kl. 14.00 vid Trädgårdslaboratoriet på SLU i Alnarp.

Länk till program

Ämnen

Presskontakt

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium