Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sällsynt fladdermus upptäckt i Sverige

En ny fladdermusart har upptäckts i Sverige. Det är nymffladdermus Myotis alcathoe, som nu får räknas till faunan av svenska däggdjursarter. Bakom fyndet står Ingemar Ahlén, professor emeritus vid institutionen för ekologi vid SLU.

Totalt finns nu nitton olika arter av fladdermöss i Sverige. Nymffladdermusen är påvisad från fyra områden i Skåne och Blekinge under åren 2008, 2009 och 2010.

Myotis alcathoe beskrevs som ny art först år 2001, men det exemplar som bevarats som referens för den nya arten fångades vid en bäck i Grekland redan 1981. Nymffladdermusen är Europas minsta Myotis-art, normalvikten är 3,5-5,5 gram och den har det högsta tonläget hos alla de europeiska Myotis-arterna.

Artnamnet alcathoe är taget från den grekiska mytologin där Minyas dotter, nymfen Alcathoe, avvisade Dionysos inbjudan till en fest och därför blev förvandlad till en fladdermus.

Nymffladdermusen har sedan upptäckten påträffats i ett flertal länder i Europa, och den anses vara mycket sällsynt. Den hittas i bäckraviner och floddalar inbäddade i frodig och tät lövskog. Fyndet av den nya fladdermusarten publiceras i nästa nummer av Fauna och Flora och beskrivs redan i dag 16 december på tidskriften Fauna och Floras hemsida.

www.faunaochflora.se

För mer information:

Tomas Carlberg 018-67 25 77  tomas.carlberg@slu.se

Ämnen

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409