Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU bygger slakteri för lokal köttförädling

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Andersson & Tillman samt Faringe Kött och Slakt investerar 58 miljoner kronor i ett samägt slakteri strax utanför Uppsala. Slakteriet byggs vid Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur och väntas i full drift sysselsätta drygt tjugo anställda. Slakteriet gynnar såväl lokala djuruppfödare som SLU:s forskning och utbildning.

Slakteriet kan ta emot nöt, gris och lamm och innebär att djurproducenter i närområdet får nya avsättningsmöjligheter. Faringe Kött och Slakt har slakt av lokalt uppfödda djur som affärsidé och kommer att svara för driften.
- Att djurtransporter ska vara så korta som möjligt är viktigt för både djurägare och konsumenter. Vissa djur får mindre än en kilometer till det nya slakteriet, säger Lars-Henrik Säfström, vd på Faringe Kött och Slakt.

Vidareförädlingen av styckningsdetaljerna sker hos Andersson & Tillman i Uppsala, endast 8 kilometer bort. Det nya slakteriet innebär också att Andersson & Tillman kan producera sin egen köttråvara. De färdiga charkprodukterna är främst avsedda för handeln i Uppland.
- Vi producerar och levererar lokalproducerade köttprodukter till en lokal marknad. Det nya slakteriet innebär att vår verksamhet kompletteras och expanderar, säger Ulf Tillman, vd på Andersson & Tillman.

Forskare och studenter vid SLU väntas ha stor nytta av det nya slakteriet. Med slakteriet på plats kan hela livsmedelskedjan, från produktionen av djurfoder till förädlingen av slaktkroppar, studeras på Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur.
- Slakteriet nås lätt av våra forskare och studenter och får moderna lokaler som är anpassade för undervisning och forskning, säger Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Slakteriet invigs i juni 2011 och beräknas vara i full drift hösten 2012. Slakterifastigheten ägs till 25 procent av SLU och till 75 procent av ett fastighetsbolag som ägs gemensamt av Andersson & Tillman samt Faringe Kött och Slakt. Slakteriverksamheten sköts av ett driftsbolag som ägs till 50 procent av Andersson & Tillman och till 50 procent av Faringe Kött och Slakt.

I nära anslutning till slakteriet ligger Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur, ett av fyra större byggen som håller på att genomföras för SLU:s räkning. De övriga tre är Veterinär- och husdjurscentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum samt BioCentrum. De sammanlagda investeringarna för dessa fyra projekt uppgår till drygt 2,5 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Kerstin Svennersten Sjaunja, dekanus, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Mobil: 0705 - 90 98 04

Ulf Tillman, vd, Tillman & Andersson
Mobil: 0767 - 88 45 01

Lars-Henrik Säfström, vd, Faringe Kött och Slakt
Mobil: 0704 - 13 77 77

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Relaterat innehåll

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.