Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU:s forskning på Balsgård flyttas

SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) forskningsverksamhet vid enheten växtförädling hortikultur – Balsgård – flyttas till Alnarp. Verksamheten på Balsgård är i huvudsak inriktad mot forskning och förädling av frukt och bär. Beslutet omfattar också utredning av övrig verksamhet. Utredningen ska vara klar den 30 september och flytten av forskningsverksamheten sker vid årsskiftet.

Beslutet fattades av fakultetsledningen i början av veckan. De anställda informerades i dag, onsdag. Beslutet om flyttning av forskningsverksamheten till Alnarp fattades dels mot bakgrund av att forskningen inte bedöms vara livskraftig på lång sikt på Balsgård då forskningsmiljön är alltför liten, dels på grund av ekonomiska problem i verksamheten som helhet på Balsgård. Alnarp i Lomma mellan Malmö och Lund är SLU:s huvudort för hortikultur, dvs  universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Cirka 15 anställda berörs av beslutet. Först efter att utredningen genomförts kommer konsekvenserna för övrig verksamhet på Balsgård att klarna.

På Balsgård utanför Kristianstad bedrivs forskning, forskarutbildning, utbildning och utveckling inom genetik och växtförädling. Fokus ligger på frukt och bär men omfattar även prydnadsväxter, t ex rosor och klematis.  En del av verksamheten handlar om att få fram sorter som t ex är härdiga mot sjukdomar eller som har andra positiva egenskaper. Ett exempel är äpple som kan ätas även av dem som är allergiska. Verksamheten på Balsgård omfattar också unika växtmaterialsamlingar och försöks- och demonstrationsresurser.

 På senare tid har man också börjat utveckla funktionella livsmedel, t ex havtornjuice. I anslutning till denna verksamhet finns också resurser för produkt- och processutveckling främst med inriktning mot drycker och livsmedelsförädling i mindre skala.

 – Beslutet innebär ingen förändring av forskningens fokus och inriktning men får naturligtvis konsekvenser för verksamheten och de medarbetare som får sin arbetsplats flyttad, vilket är beklagligt men oundvikligt, säger Tiina Sarap, dekanus för LTJ-fakulteten i Alnarp. Genom att koncentrera forskningsverksamheten till Alnarp skapas en kraftfullare forskningsmiljö som på sikt gynnar hela ämnesområdet.

För ytterligare information:

Professor Tomas Bryngelsson, chef för område växtförädling och bioteknik på Balsgård, tel 040-41 55 68, 070-652 55 68. E-post Tomas.Bryngelsson@slu.se

För bilder, se SLU:s pressrum: www.slu.se/sv/om-slu/pressrum/bildbank

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409