Gå direkt till innehåll
Specialnummer av Biodiverse till biologiska mångfaldens dag

Pressmeddelande -

Specialnummer av Biodiverse till biologiska mångfaldens dag

FN har utsett 2010 till det internationella året för biologisk mångfald och på lördag den 22 maj firas den biologiska mångfaldens dag över hela världen.

I anslutning till firandet kommer Centrum för biologisk mångfalds tidskrift Biodiverse ut med ett specialnummer med tema biologisk mångfald och extra stor upplaga. Tidningen ska bland annat delas ut vid Naturum över hela landet, på Skansen och i samband med firandet av biodiversitetsdagen på Stora Torget i Uppsala.

Ur innehållet:

Bokslut för 2010-målen

Finns det verkligen anledning att fira? Trots de ambitiösa 2010-målen och många bra åtgärder fortsätter den snabba förlusten av biologisk mångfald. Texter av Torbjörn Ebenhard, CBM och Johan Bodegård och Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, ger tillsammans en bild av läget för biologisk mångfald både i Sverige och världen: orsaker till varför vi inte nådde målen - och vilka nya som kan sättas upp.

Ekosystemen är vår hemförsäkring

Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster är som att vara utan hemförsäkring. Maria Schultz och Fredrik Moberg, systemekologer på CBM respektive Albaeco, skriver om kopplingarna mellan ekosystem, ekonomi och samhälle.

Ett myller av arter

Den okända mångfalden fascinerar. Till exempel resultaten från det svenska Malaisefälleprojektet som hittat 600 för vetenskapen helt nya arter. Text av Per Alström, ArtDatabanken

Matval för mångfald

Vårt ätande formar landskapet. Med rätt val i livsmedelsbutiken och på restaurangen kan vi gynna den biologiska mångfalden, både i vår närhet och globalt. Intervju med Johanna Björklund av Mats Hellmark

 Skogsbruk för mångfald

Ofta är det vårt nyttjande av naturen som bestämmer förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Johnny de Jong visar i sin artikel hur skogsbruk kan skapa artrikedom i landskapet, till exempel genom att efterlikna naturliga processer.

 Biologisk mångfald i ändrat klimat

Bevarande av biologisk mångfald handlar till stor del om att identifiera hot och hitta sätt att åtgärda dem. Tommy Lennartsson skriver om hur nyttjandet kan styra klimatförändringens påverkan på mångfalden.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 2 2010 av BIODIVERSE har en upplaga på 12000 ex (tidningen har cirka 5000 prenumeranter). Gratisprenumerationer kan beställas på biodiverse@cbm.slu.se. Tidningen finns också att läsa som pdf på http://www.cbm.slu.se/biodiverse.php

Vill du veta mer? Kontakta redaktör Mats Hellmark, tel 018-67 13 93, e-post mats.hellmark@cbm.slu.se

Biodiverse kommer att delas ut på Stora Torget i Uppsala lördagen den 22 maj kl 2010 kl 12:00-16:00. Projektet Livets vetenskaper i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och Uppsala universitet firar då FN:s internationella dag för biologisk mångfald med konstperformance, utställning och föredrag av forskare.

Tidningen kommer också att delas ut vid invigningen av Internationella året för biologisk mångfald på Bollnästorget, Skansen, Stockholm, kl 13-14 lördag den 22 maj.

Specialnumret av Biodiverse utgör en av satsningarna inom samverkansprojektet Naturens år som koordineras av Naturvårdsverket, se www.naturensår.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Centrum för biologisk mångfald, CBM, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: www.cbm.slu.se

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.