Gå direkt till innehåll
SLU Artdatabanken ansvarar för den svenska noden av det globala nätverket iNaturalist.
SLU Artdatabanken ansvarar för den svenska noden av det globala nätverket iNaturalist.

Pressmeddelande -

Sverige blir en del av iNaturalist-nätverket

Nu lanseras iNaturalist.Se. Därmed finns Sverige representerat i det globala nätverket iNaturalist som samlar naturälskare och artintresserade online över hela världen. SLU Artdatabanken ansvarar för den svenska noden i nätverket.

iNaturalist är en online-community där naturälskare över hela världen kan lära sig om arter och träffa andra med samma intresse. På ett enkelt sätt kan användarna ladda upp bilder på arter de sett i naturen och få hjälp med artbestämning av både automatisk bildigenkänning och av andra användare. Syftet med iNaturalist är att få människor att vistas mer i naturen och vilja bevara den.

iNaturalist har sin bas i USA och genom nationella noder har ett nätverk av olika länder byggts upp för att främja naturintresset och skydda den biologiska mångfalden lokalt. Nu har också Sverige blivit medlem i iNaturalist-nätverket genom ett samarbete med SLU Artdatabanken som blivit den svenska noden.

− Som nationellt kunskapscentrum för arter och naturtyper är det viktigt för oss att vara med och bidra till det internationella samarbetet, säger Mark Marissink, chef för SLU Artdatabanken.

Idag den 20 maj lanseras iNaturalist.Se, en svensk version som utgår från svenska förhållanden bland annat när det gäller artskydd. Extra känsliga arter som bland annat hotas av illegal jakt och kommersiell insamling skyddas genom att deras exakta position döljs i kartvisningar.

− SLU Artdatabanken är en naturlig samarbetspartner i det globala iNaturalist-nätverket. De har lång erfarenhet av att hantera artobservationer, skydd av arter och medborgarforskning i Sverige, säger Carrie Seltzer, samverkansstrateg på California Academy of Sciences.

SLU Artdatabanken tar bland annat fram Sveriges rödlista och driver Artportalen som är ett väletablerat rapporteringssystem som dagligen används i svensk naturvård.

− Att vi blir svensk nod för iNaturalist ligger helt i linje med vår ambition att öka människors engagemang för naturen. Vi ser iNaturalist som ett intressant komplement till rapportering i Artportalen, särskilt för dem som inte är så vana ännu, säger Mark Marissink. Samarbetet kan också ge oss erfarenheter som kan komma till nytta i arbetet med Artportalen. Vi fortsätter vidareutveckla Artportalen som navet i rapporteringen av artobservationer till nytta för svensk naturvård.

Observationer som läggs in i iNaturalist blir tillgängliga för naturvård och forskning runt om i världen bland annat via Global Biodiversity Information Facility (GBIF) och i Sverige även via SLU Artdatabankens tjänster. Alla vilda arter från jordens alla hörn kan läggas in i iNaturalist.

iNaturalist finns som app för både Android och iOS, samt i en anpassad version för barn och unga, Seek. I Seek kan man utföra uppdrag, tjäna medaljer och lägga in observationer utan att dela dem med andra.

Faktaruta

iNaturalist är ett gemensamt initiativ av California Academy of Sciences och National Geographic Society. Systemet innehåller i dagsläget knappt 66 miljoner fynd av ca 330 000 arter som ca 1,6 miljoner användare världen över har lagt in. Med Sverige finns det nu 18 noder i världen. I Norden finns också Finland representerat sedan förra året.

Kontakt

Mark Marissink, Chef SLU Artdatabanken
mark.marissink@slu.se; 018-67 25 00

Johan Liljeblad, koordinator iNaturalist.Se
SLU Artdatabanken
johan.liljeblad@slu.se; 018-67 14 34, 076-133 03 28

Johan Samuelsson, presskontakt
SLU Artdatabanken
johan.samuelsson@slu.se; 070-679 34 09

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. SLU Artdatabanken bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. SLU Artdatabanken samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnytta i fokus.

Presskontakt

Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.