Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Turist på landet vill ha djur men inte åkrar

Att turista inom programmet Bo på lantgård har blivit populärt. Men vad är konsumenterna beredda att betala för? Att det finns djur på gården och anlagda skyddszoner i närheten värderas positivt, däremot inte att det finns åkermark eller vall. Och landskapet ska upplevas som varierat, inte monotont.

Det framgår av en rapport från AgriFood Economics Centre, ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet.

Rapportförfattaren Carolina Liljenstolpe, forskare vid SLU, konstaterar att från de svenska landsbygdsprogrammen har pengar betalats ut dels till insatser för att förbättra miljön och landskapet, dels för att stödja lokalt engagemang, landsbygdsutveckling och ekonomisk tillväxt. Landsbygdsprogrammen kan också ha gett synbara effekter på landskapet.

Carolina Liljenstolpe har värderat konsumenternas betalningsvilja för miljöeffekter med utgångspunkt från företagare anslutna till Bo på landet.

Anlagda skyddszoner och djur på gården är kunderna beredda att betala för, däremot inte för åkermark eller vallodling.

Carolina Liljenstolpes slutsats är bland annat att konsumenterna överlag är mer beredda att betala för ett diversifierat landskap, däremot inte för en mer monoton landskapsbild med till exempel miljövänlig vallodling.

Kontakt: Carolina.Liljenstolpe@ekon.slu.se, tel 018-67 17 06, 070-156 76 80

Hämta rapporten här: http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=611

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.