Gå direkt till innehåll
Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav
Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Pressmeddelande -

Våren är tidig i år – hur långt har den kommit hos dig?

I år blev det vårtemperaturer ovanligt tidigt i hela Sverige. Vintern kom tillbaka på många håll, men nu är våren oåterkalleligen på gång även långt upp i norr och i söder är det redan meteorologisk sommar på flera platser. Hur fungerar det för växterna när det blir så? Under Valborgshelgen (30 april–1 maj) uppmanar Svenska Botaniska Föreningen dig att kolla upp en handfull vårtecken och sedan rapportera in dessa till Vårkollen.

Genom att samla in vårtecken under många år, kan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) analysera hur växterna tar emot våren och om det finns några trender som tyder på att det är bestående skillnader från förr, på grund av klimatförändringen. Vårkollen, som är ett så kallat medborgarforskningsprojekt där frivilliga och professionella forskare samarbetar, genomfördes för första gången 2015. Varje år har tusentals observationer rapporterats in om blommande vitsippor, tussilago, sälg och hägg samt björkarnas lövsprickning. Tidigare år har det visat sig att till exempel björkarnas lövsprickning hunnit 40–50 mil längre norrut än vad som var normalt för drygt 100 år sedan.

– Vi är glada åt det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi har fått tidigare år. Det är också viktigt att vi lyfter fram dessa vårteckenspanare som bidrar till vetenskaplig kunskap, säger Eva Waldemarson, ordförande i SBF.

Eftersom vårtemperaturerna kom ovanligt tidigt till stora delar av Sverige, blir det extra spännande att se hur vårväxterna påverkats av detta i landets olika delar. När våren startar tidigt är det inte ovanligt att det kommer bakslag, som kan komplicera bilden, då en del växter kanske hinner börja blomma medan andra vackert får vänta till nästa värmebölja. Många vårtecken hålls också tillbaka av snön, så att de ändå måste vänta tills snön har smält bort.

– Därför är det viktigt att få in rapporter från alla delar av landet, så vi kan se hur läget är just hos dig, säger Ola Langvall från SLU, som är samordnare för Svenska fenologinätverket. Genom att delta i Vårkollen kan du hjälpa till att besvara frågan hur långt vårtecknen hunnit hemmavid just kring Valborg i år.

Klimatförändringarna påverkar både vårens ankomst och växtsäsongen som helhet, men varje år är unikt, så det finns fortfarande anledning att göra observationer av detta. De senaste sju åren har till exempel vitsippornas blomning och björkarnas lövsprickning startat nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för drygt 100 år sedan. I år kanske det är ännu tidigare?

– Eftersom vårtecknens ankomst dokumenterades under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet av ett landsomfattande nätverk av observatörer, kan vi jämföra de uppgifter vi får in via Vårkollen med hur det såg ut då, säger Ola Langvall.

Vårkollen är en del av en större miljöövervakning, där frivilliga över hela landet bidrar till att dokumentera växtsäsongen från första vårtecken till sista hösttecken. Eftersom växtsäsongens längd och tidpunkten när olika arter är aktiva är grundläggande egenskaper i naturen är det många som påverkas när naturens kalender ändras. Skogsbrukare, jordbrukare, biodlare och pollenallergiker är exempel på sådana som är direkt beroende av samspelet i och med naturen, och därmed behöver vi kunskap om hur den biologiska växtsäsongen förändras som en effekt av klimatförändringenarna.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken från och med den 30 april till och med den 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 2 maj.

Foto på tussilago: Gert Olsson/Scandinav

Mer information

Vårkollens hemsida

Ladda hem folder om Vårkollen

Kontaktpersoner

Moa Pettersson, Svenska Botaniska Föreningen
070-923 66 76, moa.pettersson@svenskbotanik.se, www.svenskbotanik.se

Ola Langvall, SLU, samordnare för Svenska fenologinätverket
0472-26 31 80, ola.langvall@slu.se, www.naturenskalender.se

Regionala kontaktpersoner

Ämnen

Presskontakt

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.