Gå direkt till innehåll
Stockholm placerar sig på lista över hetaste edtechstäderna i världen

Nyhet -

Stockholm placerar sig på lista över hetaste edtechstäderna i världen

Stockholm intar plats tio bland de bästa edtech miljöerna i världen i en ny rapport från det australienska bolaget Navitas Ventures. Rapporten har placerat in de 20 mest intressanta städerna för utveckling av edtechbolag baserat i ett datadrivet index som mäter antal bolag, tillgång till kapital, ekosystem i form av organisationer, marknadsplatser eller inkubatorer, statligt stöd och innovationspotential samt tillgång till och kvaliteten på utbildningssystemet. De tjugo utvalda städernas ekosystem presenteras med varsin helsida i rapporten. Listan toppas överlägset av de största hubbarna för edtech globalt, Beijing, Silicon Valley och New York.

Stockholm är en uppstickare med sin tiondeplacering på listan. Trots sin ringa storlek placerar sig Stockholm bland de internationella jättestäderna, mycket tack vare en hög innovationsgrad och ett växande ekosystem som stödjer branschen, inte minst på nordisk nivå, förklarar Tim Praill, strategichef Navitas och chef Navitas Ventures.

I rapporten lyfts särskilt Vinnovas riktade edtechfinansieringar fram, där ett 60-tal bolag fått innovationsfinansiering de senaste åren, flera med hemvist i Stockholm, som en av anledningarna till att lilla Stockholm placerat sig före edtechmetropolerna Singapore, Delhi och Berlin. I kombination med en hög innovationskultur överlag i Stockholm och det svenska utbildningssystemets kvalitet och omfattning så har det de senaste åren även vuxit fram ett ekosystem av marknadsplatser, där de stora utbildningskonferenserna SETT och EdTech Sweden omnämns, liksom branschorganisationen Swedish Edtech Industry och det nära samarbetet med hela den nordiska edtech scenen i Nordic Edtech Alliance.

Det är otroligt roligt att Stockholm väljs ut som en av de mest intressanta städerna för edtech i ett globalt sammanhang, säger Jannie Jeppesen, vd på branschorganisationen Swedish Edtech Industry. Detta trots att vi inte sett de stora pengarna eller värderingarna ännu, med undantag för Spotifys förvärv av Stockholmsbaserade edtechbolaget Soundtrap förra året, som var stort i en svensk kontext med sin halva miljard som rapporterad köpesumma. Rapporten stärker vårt självförtroende och bekräftar det intresse och den potential svensk edtech har internationellt på en av världens största marknader, utbildningsteknologi, fortsätter hon. Redan i höst lever vi upp till placeringen, när acceleratorn STING öppnar upp för sin satsning Test Drive Edtech och Nacka kommun lanserar en Edtech-hub genom sin nya utbildningssatsning Vercity, säger Jannie och avslutar med att bjuda in till Nordic Edtech Day som går av stapeln den 26e september under Oslo Innovation Week, där Navitas Ventures mer ingående presenterar sin rapport för flera internationella och nordiska edtech aktörer.

En bransch i snabb tillväxt

Den svenska edtech branschen är stor och befinner sig i stark tillväxt enligt den senaste rapporten som visar på 12% tillväxt, de nya bolagen blir dessutom fler och har en procentuell ökningstakt på över 50%. Globalt är edtech en av de snabbast växande marknaderna och överstiger bland annat Fintech i storlek.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Navitas Ventures: Ett dotterbolag till Navitas, ett stort australienskt edtechbolag, som regelbundet tar fram rapporter om den globala edtechmarknaden. Rapporten Global Edtech Ecosystems 1.0 är deras första som fokuserar på enskilda ecosystem.

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och universitet kan bli medlemmar. Idag har organisationen sjuttiofem medlemmar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech, där vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Vi bygger upp och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden