Gå direkt till innehåll
En internationell jätte, en startup och en etablerad spelare nya medlemmar i branschorganisation för svensk edtech

Pressmeddelande -

En internationell jätte, en startup och en etablerad spelare nya medlemmar i branschorganisation för svensk edtech

Den nystartade branschorganisationen för svensk edtech, Swedish Edtech Industry, växer i snabb takt. Idag välkomnar man ytterligare nya medlemmar däribland den internationella jätten Microsoft.

De tre nya medlemmarna visar på hur diversifierad branschen är. Ett helt nystartat innovativt bolag, Loredge, den internationella jätten Microsoft och en etablerad aktör som erbjuder digitala lärresurser, Learnify. Det är kul att välkomna fler medlemmar, säger Jannie Jeppesen, VD på den nystartade branschorganisationen. Nu när vi har ett forum för att jobba med branschövergripande frågor för att få kraft i effektiviseringen och möjligheterna med digitaliseringen av utbildningssektorn, så är det viktigt att vi har många med oss, då får vi kraft.

“Swedish Edtech Industry är ett forum för att kunna arbeta tillsammans i branschen med övergripande frågor som kommer att vara viktiga för att lyckas med digitaliseringen ute i våra skolor. Vi ser fram emot att vara med i föreningens arbete med standarder, systemkartor och annat som kommer att underlätta och stödja utbildningssektorns digitalisering.” Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och Högre utbildning, Microsoft

En bransch i snabb tillväxt

Den svenska edtech branschen är stor och befinner sig i stark tillväxt enligt den senaste rapporten som visar på 12% tillväxt förra året, de nya små bolagen blir dessutom fler och har en procentuell ökningstakt på över 50%.

Globalt är edtech en av de snabbast växande marknaderna. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet. Även investerare, högskolor och Universitet kan bli medlemmar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation med över sjuttio medlemmar.

Edtech: Står för Educational Technology. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.

Kontakter

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden